För medlemmar

Viktig information om Mestergruppen Sveriges leverantörsmässa

Efter noggrant övervägande, har Mestergruppen beslutat att ställa in den planerade leverantörsmässan i januari 2022. Med tanke på den utveckling som sker just nu gällande covid-19 har Mestergruppen gjort en omfattande riskbedömning och då fattat beslutet att ställa in mässan.

Mestergruppen utvärderar möjligheten att förlägga mässan till ett annat datum längre fram i tiden, men har ännu inte fattat beslut om detta.

/globalassets/bilder/massor/mestergruppen/9021-04.jpg

 

Mestergruppen_sve.jpg

XL Bygg 150.jpg

Bolist_partner.jpg

Järnia_ny.jpg