Vaccinationsbevis

Med tanke på rådande omständigheter i samhället inför vi krav på ett giltigt vaccinationsbevis tillsammans med ett ID-kort. Detta gäller både för medlemmar och leverantörer.

Vi följer pandemins utveckling och kommer att följa de riktlinjer som Regeringen och Folkhälsomyndigheten beslutar om. 

Du laddar ner ditt vaccinationsbevis här. 

Vi är medvetna om att läget kan förändras snabbt och kommer det nya rekommendationer som påverkar mässan så kommer vi återkomma med mer information så snart som möjligt.