In- och utflyttningstider

Mässan är i Hall B.

Inflyttning

Onsdag 26 januari, kl 08.00-20.00
Vid frågor kontakta Informationen. Servicebemanning kl. 08.00-18.00.

Torsdag 27 januari, kl 08.00-20.00
Vid frågor kontakta Informationen. Servicebemanning 08.00-20.00.

Montrarna måste vara klara senast 27 januari, kl 20.00.
Entré Nord får inte användas för in- och utlastning.

 

Utflyttning

Lördag 29 januari, kl 16.00-19.00
Vid frågor kontakta Informationen. Servicebemanning kl. 08.00-19.00.

Söndag 30 januari, kl 08.00-16.00
Vid frågor kontakta Informationen. Servicebemanning kl. 09.00-16.00.

Klockan 16.00 lördagen den 29 januari öppnas grindarna för utflyttning. Entré Nord får inte användas för in- och utlastning.

Allmän information om in- och utflyttningstider

  • Som monterbyggare/utställare ansvar ni för arbetsmiljön och brandskyddet inom er monteryta. Detta innebär att ni måste vidta erforderliga åtgärder för att skydda dig själv och övriga monterbyggare/utställare från olycksrisk.
  • Officiella tider för in- och utflyttning varierar beroende på arrangemang.
  • Utökad bygg- och rivningstid s.k. byggtidsändring, kan eventuellt beviljas av Elmia AB. Detta debiteras med fast pris per monter. Tillståndsansökan finns i filen Byggtidsändring
  • Rivning i montern för påbörjas direkt när arrangemanget stänger, OBS! håll gångar fria.
  • Utflytt får ske först efter att gångmattor är borttagna. (ca. 1 timme efter avslutat arrangemang)