Anmälan av monterstorlek

Monterpaket 1, 10 kvm (5x2 m), SEK 30.000 

Monterpaket 2, 20 kvm (10x2 m), SEK 50.000

Monterpaket 3, 40 kvm (4x10 m), SEK 80.000

Anmälan monteryta Mestergruppen Sverige

Monterpaket
Deltagare 1 väljer följande:
Deltagare 2 väljer följande:
Deltagare 3 väljer följande:
Deltagare 4 väljer följande:
Deltagare 5 väljer följande:
Deltagare 6 väljer följande:
Deltagare 7 väljer följande:
Deltagare 8 väljer följande:
Deltagare 9 deltar i följande:
Deltagare 10 väljer följande:
Deltagare 11 deltar i följande: