Om mässan

Branschmässan som tar ett helhetsgrepp om dagens frågor kring mat och klimat.

Vem ställer ut på Elmia Matbruk?

Alla aktörer i kedjan från livsmedelsproduktion till förädling, konsumtion och återbruk. Här möts företagen och organisationerna som vill ett steg framåt – mot en smartare och mer hållbar livsmedelsproduktion. 

Produkter och tjänster som får visas

Vem besöker mässan?

  • Lantbrukare, odlare och livsmedelsproducenter
  • Livsmedelsföretag 
  • Livsmedelshandeln 
  • Restaurang och offentliga kök 
  • Tjänstemän inom lantbruk/livsmedel/klimat 
  • Politiker
  • Studenter
  • Konsumenter (under allmänhetens dagar: lördag och söndag)

Elmia Matbruks fyra områden

Mässan är indelad i fyra områden i ett cirkulärt tänk; från Producera till Förädla, Smaka och Återbruk.

Elmia-Matbruk-kretslopp-1000x974px.jpg

Vad händer mer under mässan?

Under mässan arrangeras även seminarier och panelsamtal, hållbar matlagning, temavandringar, KliMATgalan mm. Läs mer här.

En ny mässa föds

Elmias rötter och historia börjar i de gröna näringarna. Lantbruksmässan startades för 60 år sedan. Den har genom åren samlat 100 000-tals människor inom branschen. I oktober 2021 firar Elmia 60 år. Det firar vi genom att ett nytt projekt med kopplingar till vår gröna historia i kombination med vår framåtanda. Vi lanserar Elmia Matbruk.

Jubileet 2021 är startskottet för Elmia Matbruk, som sedan återkommer i oktober vartannat år. Det är ingen ny lantbruksmässa, men kopplingar kommer finnas till primärproduktion och svenska livsmedel. Elmias vision är också att bli en grönare mötesplats. Vi vill ta vårt ansvar och fokusera på hållbarhet. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Vill ni följa med på vår resa? 

Tobias Wiktorsson
Tobias Wiktorsson
Telefon: +46 36 15 21 70
Eva Francke
Eva Francke
Telefon: +46 36 15 20 84