21 - 24 okt 2021

Område Förädla

I Hall C fokuserar vi kring ordet Förädla. Produkter, tjänster och inspiration för framtidens livsmedelsförädling. Här finns kontakter och inspiration som gör gott för både människa och företag.

Utöver liten och medelstor livsmedelsförädling, belyser vi här även förädlingar kopplat till teknik, kunskap och nätverk. Mångbruk inom livsmedelsproduktion skapar förädling av det svenska landskapet i form av turism, friluftsliv, bo på lantgård. Allt detta ryms i Hall C under rubriken förädla. 

Nya material i centrum 
I Hall C vill vi slå ett slag för hållbara förpackningar och material från lantbruket.  Goda exempel visas i en utställning med guidade visningar. Detta är för dig som vill ta ditt Matbruk till en ny nivå, där den mat du producerar inte bara smakar gott, utan även gör gott. 

Vill du nätverka? 
I den här hallen finns nätverk som kretsar kring arbetskraft till förädlingsindustrin, hitta råvaror i din närhet, eller nätverk för försäljningskanaler med mera. Vem vill du träffa här? 

Vi pratar om:  
Under område Förädla i Hall C lyfter vi frågor om export, affärsmöjligheter, minskat svinn och märkning. 

Läs mer om område Producera

Läs mer om område Smaka

Läs mer om område Återbruk