Område Producera

Här fokuserar vi kring ordet Producera. Produkter, tjänster och inspiration för en hållbar djuruppfödning, odling och matproduktion. Här finns kontakter och affärer som gör gott för både djur och miljö.

Exempelvis hittar du det som rör mjölk- och köttproduktion, odling och produktion av grönsaker, frukt och bär. Vattenbruk, fiskodling och andra vattenodlingar, insekter samt möjligheter med stadsodling. Även produkter och tjänster för energiproduktion kan du ta del av under temat Producera.  

Vill du nätverka?  
I den här delen finns nätverk som kretsar kring arbetskraft till lantbruk, förmedling av djur, samordning eller samägande av maskinparker och så vidare. Vem vill du träffa här?  

Vi pratar om:  
Under området Producera lyfter vi frågor om hur vego-, eko- och hälsotrender påverkar produktionen? Hur gör vi produktionen hållbarare? Vi diskuterar livsmedelsförsörjning och säkerhet. 

 

Elmia-Matbruk-kretslopp-1000x974px.jpg

Läs mer om område Förädla

Läs mer om område Konsumera

Läs mer om område Återbruka