Område Förädla

Elmia-Matbruk-kretslopp-1000x974px.jpg

Läs mer om område Producera

Läs mer om område Konsumera

Läs mer om område Återbruka

Här fokuserar vi kring ordet Förädla. Produkter, tjänster och inspiration för framtidens livsmedelsförädling. Här finns kontakter och inspiration som gör gott för både människa och företag.

Utöver liten och medelstor livsmedelsförädling, belyser vi här även förädlingar kopplat till teknik, kunskap och nätverk. Allt detta ryms under rubriken förädla. 

Vill du nätverka? 
I den här delen finns nätverk som kretsar kring arbetskraft till förädlingsindustrin, hitta råvaror i din närhet, eller nätverk för försäljningskanaler med mera. Vem vill du träffa här? 

Vi pratar om:  
Under område Förädla lyfter vi frågor om export, affärsmöjligheter, minskat svinn och märkning.