Område Återbruk

Här fokuserar vi kring ordet Återbruk och presenterar produkter samt tjänster som är kopplade till återvinning och återbruk inom livsmedelsproduktionen. Här finns goda förebilder och affärer som gör gott både för plånboken och klimatet.

Här hittar du det som rör avfallshantering och kretsloppstänk. Vilka restprodukter som kan användas till vadBäst före datum är oftast bra efter datumdet skapar möjligheter. Återbruk har mycket att erbjuda inom kunskapsöverföring, teknik, auktioner och byteshandel.  

Vill du nätverka? 
I den här hallen finns nätverk för återbruk, byteshandel, auktioner där gamla produkter får nya ägare. Här finns möjligheter att sammanföra nya idéer, nya generationer med erfarenhet och beprövade produkter för att åstadkomma gott. Vem vill du träffa här?  

Här pratar vi om:  
Under område Återbruk pratar vi självklart om kretslopp och minskat svinn. Samt tar del av företag som kommit långt och delar erfarenheter. 

Elmia-Matbruk-kretslopp-1000x974px.jpg

Läs mer om område Producera

Läs mer om område Förädla

Läs mer om område Smaka