Område Återbruka

Återbruk och hållbarhet ska vara genomgående för samtliga av områdena Producera, Förädla och Konsumera. Här fokuserar vi kring ordet Återbruk och presenterar produkter samt tjänster som är kopplade till återvinning och återbruk inom livsmedelsproduktionen.

Här visas det som rör avfallshantering och kretsloppstänk. Vilka restprodukter som kan användas till vadÅterbruk har mycket att erbjuda inom kunskapsöverföring, forskning och teknik.  

Vill du nätverka? 
I den här delen finns nätverk för att minska matsvinn, återvinna förpackningar, hållbara odlingssätt etc.

Här pratar vi om:  
Under område Återbruk pratar vi självklart om kretslopp och minskat svinn. Samt tar del av företag som kommit långt och delar erfarenheter. 

Elmia-Matbruk-kretslopp-1000x974px.jpg

Läs mer om område Producera

Läs mer om område Förädla

Läs mer om område Konsumera