21 - 24 aug 2024

Vägtransportfokus 2-3 juni 2021

Vägtransportfokus samlade branschen digitalt i två dagar

Vägtransportfokus samlade branschens viktigaste aktörer under två dagar för att utbyta erfarenheter och diskutera framtiden inom transport- och åkerinäringen.

Infrastrukturminister Tomas Eneroths (S) inledningstal handlade om betydelsen av investeringar i infrastruktur för att stärka Sverige som exportland och regeringens arbete för att skapa sund konkurrens och schysta villkor för yrkesförarna i transportbranschen. I talet riktade han också ett stort tack till alla dem som arbetat för att hålla Sverige rullande under pandemin.

Några exempel på aktuella programpunkter som diskuterades är utvecklingen av HTC-transporter som en möjlighet till hållbara transporter, elektrifiering, nollutsläpp, kompetensförsörjning, vägunderhåll, mobilitetspaketet och utfasning av fossila drivmedel.

Under dagarna presenterades också en rad produktnyheter, smarta lösningar och aktuella trender.

Här kan du läsa mer om vad som hände under Vägtransportfokus.

LinkedIn-titta-nar-du-vill.png

Vägtransportfokus är ett samarbete mellan: