21 - 24 aug 2024

Information till utställare angående flyttad mässa

Hälsa och säkerhet har alltid högsta prioritet för Elmia. Det är precis lika viktigt för våra utställare och besökare som för våra medarbetare.

Beslutet att flytta fram Elmia Lastbil till 2022 är bland annat att flera av mässans utställare är multinationella företag, eller företag med multinationella huvudmän, med behov av långsiktig planering. Stora marknadsevent planeras flera år i förväg och vi säkerställer med denna framflyttning att Elmia Lastbil fortsatt är en prioriterad arena där tunga branschfrågor har sin givna plats. Tillsammans med presentation av innovationer och branschnyheter leder det till långsiktig affärsutveckling.
  

Elmia Lastbil arrangeras 24-27 augusti 2022

 

Vad händer om jag har bokat plats som utställare på Elmia Lastbil 2021?
Ingångna avtal för Elmia Lastbil 2021 gäller och flyttas fram till 2022.  
Alla eventuellt betalda fakturor för mässan 2021 återbetalas av Elmia, undantaget grundavgiften. Grundavgiften flyttas fram och gäller för mässans datum 2022.

Vad händer om jag endast har betalt grundavgiften?
Grundavgiften återbetalas inte utan flyttas fram och gäller för mässan 2022.

Vad händer om jag betalat faktura för min monterplats?
Alla som har betalt faktura avseende monterplats för mässan 2021 kommer att bli kontaktade personligen av Elmia, med instruktioner om tillvägagångssätt för återbetalning. Kontakt sker skyndsamt och utbetalningarna successivt. Det kommer att utfärdas en kreditfaktura på inbetalningen för 2021 års mässa och därefter utfärdas en ny faktura för motsvarande yta för 2022 års mässa, med nytt förfallodatum.

Vad händer med min monterplats till Elmia Lastbil 2021?
Du behåller din monterplats från Elmia Lastbil 2021 till mässan 2022.

 

Tack till alla som har hört av sig och visat stor förståelse för den uppkomna situationen. Vi blickar nu framåt mot 2022 och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med alla utställare och samarbetsparter.

 

För frågor, kontakta:

Niklas Lundgren
Ansvarig säljare
+46 36 15 22 13
niklas.lundgren@elmia.se

 

 


Uppdaterat 2021-12-13