Information till utställare angående flyttad mässa

Hälsa och säkerhet har alltid högsta prioritet för Elmia. Det är precis lika viktigt för våra utställare och besökare som för våra medarbetare. Med anledning av utbrottet av Covid-19 (coronaviruset) togs därför den 23 mars beslutet att flytta Elmia Lastbil till 2021.

Beslutet har gemensamt fattats av arrangörerna Elmia AB och Albinsson & Sjöberg, i samråd med flertalet branschaktörer inom leverantörsled och påbyggnadsindustri.

Beslutet att flytta fram Elmia Lastbil till 2021 är bland annat att flera av mässans utställare är multinationella företag, eller företag med multinationella huvudmän, med behov av långsiktig planering. Stora marknadsevent planeras flera år i förväg och vi säkerställer med denna framflyttning att Elmia Lastbil fortsatt är en prioriterad arena där tunga branschfrågor har sin givna plats. Tillsammans med presentation av innovationer och branschnyheter leder det till långsiktig affärsutveckling.

Det är nu klart med nya mässdatum för Elmia Lastbil. Redan den 2 ­– 5 juni 2021 möts nationella och internationella aktörer inom åkeri- och transportbranschen på Elmia i Jönköping.

Vad händer om jag har bokat plats som utställare på Elmia Lastbils 2020?
Ingångna avtal för Elmia Lastbil 2020 gäller och flyttas fram till 2021.  
Alla eventuellt betalda fakturor för mässan 2020 kommer att återbetalas av Elmia, undantaget grundavgiften. Grundavgiften flyttas fram och gäller för mässans datum 2021.

Vad händer om jag endast har betalt grundavgiften?
Grundavgiften återbetalas inte utan flyttas fram och gäller för mässan 2021.

Vad händer om jag betalat faktura för min monterplats?
Alla som har betalt faktura avseende monterplats för mässan 2020 kommer att bli kontaktade personligen av Elmia, med instruktioner om tillvägagångssätt för återbetalning. Kontakt kommer att ske snarast och utbetalningarna sker successivt. Det kommer att utfärdas en kreditfaktura på inbetalningen för 2020 års mässa och därefter utfärdas en ny faktura för motsvarande yta för 2021 års mässa, med nytt förfallodatum.

Vad händer med min monterplats till Elmia Lastbil 2020?
Du behåller din monterplats från Elmia Lastbil 2020 till mässan 2021.

 

Tack till alla som har hört av sig och visat stor förståelse för den uppkomna situationen. Vi blickar nu framåt mot 2021 och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med alla utställare och samarbetsparter.

 

För frågor, kontakta:

Niklas Lundgren
Ansvarig säljare
+46 36 15 22 13
niklas.lundgren@elmia.se

Annika Brandin
Projektledare
+46 36 15 20 05
annika.brandin@elmia.se

 

Publicerat 2020-03-24
Uppdaterat 2020-04-22