Tanken bakom mässan Elmia Lastbil

Elmia Lastbil är en viktig angelägenhet för åkerinäringen och dess leverantörer genom att vara en för branschen gemensam marknads- och mötesplats och positiv upplevelse för alla, oaktat vem man är.

Marknadsplatsen Elmia Lastbil erbjuder åkerinäringen att på en och samma plats kunna skapa sig en bild av vad den samlade branschen kan erbjuda i form av chassier, påbyggnationer, tillbehör, utrustning, tjänster, etc. För branschens leverantörer är Elmia Lastbil en effektiv marknadsplats på vilken det skapas nya kontakter inom den samlade åkerinäringen.

Mötesplatsen erbjuder den enskilde individen bland såväl åkeriföretagen som leverantörerna möjligheten att träffas för utbyte av erfarenheter, skaffa sig ny kunskap, vårda gamla och knyta nya kontakter samt ha trevligt tillsammans. Mötesplatsen syftar även till att attrahera unga människor att intressera sig för en framtid inom åkerinäringen.

Den festliga upplevelsen skapas genom det omfattande aktivitetsprogram som äger rum under mässdagarna. Här finns det möjlighet för branschkollegor att träffas i en annan miljö än den man vanligtvis befinner sig i. Den positiva och minnesskapande upplevelsen bidrar starkt till att alla som arbetar inom åkerinäringen kommer tillbaka gång efter gång.