Varför ställa ut?

Listan över anledningar till varför du ska ställa ut på Elmia Lastbil kan göras lång. Nedan har vi samlat de fem viktigaste skälen.

En mässa för hela branschen
Elmia Lastbil är Nordens största lastbilsmässa och branschens enda nationella mötesplats. Mässan brukar besökas av cirka 40 000 personer. En oberoende publikundersökning som genomfördes av Fairlink visar att den geografiska spridningen av besökarna stämmer väl överens med hur branschen ser ut. Det blir således ingen annan aktivitet under 2016 där det är möjliget att träffa fler potentiella kunder på ett och samma ställe.

En mässa för proffsen
Elmia Lastbil är en fackmässa. 95 % av besökarna är branschfolk och besökarna utgörs av hela spektret av aktörer inom näringen från förare på de minsta åkerierna till verkställande direktörer på landets största åkerier. Många mässor kan stoltsera med stora besökarantal utan att det därmed också är ”rätt” personer som kommer som besökare. På Elmia Lastbil samlas såväl rätt antal som rätt typ av besökare.

Mässan är välbevakad av media
Elmia Lastbil är välbevakad av media. Mellan 80-100 ackrediterade journalister från hela Europa brukar finnas på plats för att bevaka mässan. Dessutom är landets två ledande facktidningar Trailer Magazine och Svensk Åkeritidning med som arrangörer av Elmia Lastbil, vilket borgar för extra god bevakning av mässan från deras sida.

Kontinuitet sedan 1983
Elmia Lastbil är mycket uppskattad av åkerinäringen. Marknadspenetrationen är god. Senast besöktes mässan av drygt 36 000 besökare från en bransch som beräknas sysselsätta någonstans mellan 60 000 – 65 000 personer i Sverige. I den oberoende undersökningen som Fairlink genomförde på 2012 års mässa svarar 90 % JA på frågan: ”Är du intresserad av att besöka denna mässa även nästa gång den arrangeras”

Elmia Lastbil har arrangerats vartannat år sedan 1983 med undantag för åren 1989 och 1990 då mässan bytte intervall från udda till jämna år och således arrangerades två år i rad. Detta innebär att åkeri förväntar sig och ser fram emot att träffa den samlade branschens leverantörer på Elmia Lastbil 2016.

Bli en vinnare genom att satsa på de säkraste korten
Elmia Lastbil är den enda mässan av nationell karaktär som genomförs i Norden under 2016. Istället för att sprida insatserna, såväl personellt som ekonomiskt, på många mindre event är det bättre att kraftsamla kring den aktivitet som är starkast och ger den bästa och säkraste effekten.