Därför ska du ställa ut på Elmia Lastbil

Anledningarna är många - här bjuder vi på de fem viktigaste skälen.

En mässa för hela branschen
Elmia Lastbil är Nordens absolut största lastbilsmässa och branschens enda nationella mötesplats. Mässan besöks av cirka 35 000 personer och en oberoende publikundersökning, genomförde av Fairlink, visar att den geografiska spridningen av besökarna stämmer väl med hur branschen ser ut. Detta är den mest täckande marknadsforumet 2020 där ni har möjlighet att träffa flest nuvarande och potentiella kunder på ett och samma ställe.

En mässa för proffsen
Elmia Lastbil är först och främst en fackmässa där ca 90% av besökarna är branschfolk. Besökarna består av hela spektret av aktörer inom näringen, från förare på de minsta åkerierna till verkställande direktörer på landets största åkerier. Många event stoltserar med stora besökarantal och på Elmia Lastbil kan vi göra både det och samtidigt slå fast att rätt personer besöker arenan, vilket säkrar er möjlighet till bra ROI. 

Mässan är välbevakad av media
Elmia Lastbil är välbevakad av media. Ca 100 ackrediterade journalister från hela Europa finns vanligtvis på plats varje mässa, för att bevaka branschens allra senaste nyheter och tekniska utveckling. Här förs också dagsaktuell debatt med olika branschföreträdare, beslutsfattare och myndigheter. Dessutom är landets två ledande facktidningar Trailer Magazine och Svensk Åkeritidning delarrangörer av Elmia Lastbil, vilket borgar för extra god bevakning av mässan. Utställares egna nyheter marknadsför vi också via olika medier, både i tryckt format och sociala media.

Kontinuitet sedan 1983

Elmia Lastbil är som branschevent mycket uppskattad av åkerinäringen för att marknadspenetrationen är hög. Senast besöktes mässan av över 31 000 besökare från en bransch som beräknas ha en extrem sysselsättningstillväxt med ca 349 000 förvärvsarbetande i transportnäringen år 2030 (källa: HUI Research, juni 2017). I den oberoende undersökning som Fairlink genomförde vid 2018 års mässa svarade 75% JA på frågan: ”Är du intresserad av att besöka denna mässa även nästa gång den arrangeras?”

Elmia Lastbil har arrangerats vartannat år sedan 1983 med undantag för åren 1989 och 1990 då mässan bytte intervall från udda till jämna år och således arrangerades två år i rad. Detta innebär att åkeri förväntar sig och ser fram emot att träffa den samlade branschens leverantörer på Elmia Lastbil 2020, då mässan arrangeras för 20:e gången.

Här ser vi också till att locka den yngre generationen till både yrket och att lära sig mer om det du och dina kollegor har att erbjuda. Landets alla transport- och mekanikerskolor bjuds in att besöka mässan och även tävla i olika grenar.

Bli en vinnare genom att satsa på de säkraste korten
Elmia Lastbil är den enda mässan av internationell karaktär och den utan jämförelse största nationella som genomförs i Norden under 2020. Istället för att sprida insatserna, såväl personellt som ekonomiskt, ta tillfället i akt och kraftsamla kring Elmia Lastbil, den aktivitet som är mest välbesökt och omtalad. Det ger dig den bästa och säkraste effekten.