Om Elmia Lastbil

Internationell mässa för åkeri- och transportbranschen

Datum: 22-25 augusti 2018
Plats: Elmia, Jönköping

Innehåll: Utställning, demonstrationer, Nordic Trophy, seminarieprogram, tävlingar
Utställargrupper: Företag med alla typer av produkter och tjänster som ett åkeriföretag behöver för att bedriva sin verksamhet.
Besökargrupper: Alla som arbetar inom åkerinäringen eller bedriver firmabilstrafik.
Arrangörer: Sveriges Åkeriföretag/Svensk Åkeritidning, Trailer Magazine, Elmia AB
Arrangeras sedan: 1983
Antal utställare 2016: 415
Antal ackrediterade journalister 2016: 90
Antal besökare 2016: 34 463
Utställningsyta 2016: Drygt 75 000 kvadratmeter.