Standby AB

R124 - En liten enhet som gör stor skillnad

Den elektroniska utrustningen i och på fordon är beroende av batterier med hög kapacitet för att kunna prestera på topp. När fordon står på tomgång dräneras batterierna på kraft och deras kapacitet minskar. Med hjälp av R124 Batterirekonditionerare kan livslängden förlängas med flera år och fortsatt hög köldstartseffekt – vilket sparar tid, pengar och miljö.
När ett batteri laddas ur bildas isolerade lager av blysulfatkristaller på batteriets celler, sulfatering, och detta minskar batteriets kapacitet. R124 sänder högfrekvent spänning och strömpulser genom batteriet med en hastighet av 10.000 Hz i sekunden, vilket håller batteriets celler rena från kristaller och återställer de aktiva materialen till ursprungsskick. Minskad batterikapacitet förhindras, laddningstiden förkortas och livslängden förlängs, utan att skada känsliga elektroniska instrument på fordonet.

R124 kan användas på gamla batterier för att förbättra och underhålla kapaciteten, men fungerar allra bäst på nya batterier där den kan göra störst skillnad. Den kopplas enkelt ihop med ett eller flera batterier och fungerar tillsammans med både 12V och 24V bly-varianter. När batterierna håller hög kvalitet längre sparas inte bara tid och pengar tack vare de uteblivna bytena, utan livslängden på generatorer, generatorremmar och startmotorer förlängs. Med R124 värnar du om miljön.

Med R124 kopplat till dina batterier gör du följande:

Minimerar risken för oplanerade driftstopp
Ökar startmotorns livslängd med 25% eller mer
Ökar generatorns livslängd med 50% eller mer
Ökar batteriernas livslängd med 50-100%
Sparar tid, pengar och miljöresurser genom färre batteribyten
Bibehåller högsta prestanda för all elektronik på och i fordonen

http://www.standby.eu/sv/commercial/r124-battery-reconditioner/
Publicerad
2016-08-22
Bilder