Hogia

Papperslöst med Hogias nya transportlösning

Under Elmia Lastbil den 24-27 augusti kommer IT-företaget Hogia att visa upp sin transportlösning som möjliggör en helt papperslös administration av transportuppdrag. Lösningen digitaliserar hela flödet från order till faktura.
– Det är mycket som administreras i utförandet av ett transportuppdrag och det är normalt många aktörer som är inblandade. Vi har märkt en ökad efterfrågan på den här typen av lösningar i takt med att transportbranschen föryngras och nya krav på digitalisering ställs. Vi är glada över att kunna hjälpa våra kunder att digitalisera och därmed effektivisera sin administration, säger Lars Tingström på Hogia Logistics Systems Center.

Hogias transportlösning består av separata moduler, en för varje delmoment i ett transportflöde, så som kundorderimport, fraktsedelscanning, positionering av fordon och planering av transportrutter. Utvalda delar av informationen kan göras tillgänglig på mobila enheter via appar på Android eller IOS-plattformen. Modulerna kan även kopplas ihop med ekonomi- och lönesystem som sköter fakturahantering och löner. Kunden kan välja att köpa enstaka moduler eller digitalisera hela flödet i ett transportuppdrag. Pappersåtgången minskar och transportuppdraget kan utföras på ett säkrare och effektivare sätt.

Hogias IT-system är uppbyggda med öppna gränssnitt vilket ger kunden möjlighet att integrera alla Hogias transportlösningar eller koppla ihop dem med system från andra leverantörer.

– En förutsättning för att system kan integreras på ett för kunden kostnadseffektivt sätt är att branschen etablerar gemensamma standarder som systemleverantörerna kan arbeta efter. På Hogia har vi länge varit engagerade i flertalet standardiseringsprojekt vilket nu börjar ge resultat, avslutar Lars Tingström.

För mer information besök Hogia i monter D05:30.

http://www.mynewsdesk.com/se/hogia
Publicerad
2016-08-24
Bilder