transPA AB

Med transPA behöver du inte ha allt i huvudet, nu behöver du inte heller ha det på papper

Tiden med handböcker och blanketter i pärm är förbi. Under Lastbilsmässan 2016 lanserar transPA nya smarta funktioner som du och din personal enkelt tar del av via mobilen och som kommer att underlätta ditt arbete med handböcker, kvalitetssäkring, behörighetskontroll samt tillbuds-, fel-, och avvikelserapportering.
Handboken i personalens ficka
Nu finns handboken i transPA och all personal har alltid tillgång till en uppdaterad version ”i fickan”. Du fyller den med tillstånd, policys, handlingsplaner när det inte går som tänkt med mera. Du avgör vad den ska innehålla.

Snabb och smidig felrapportering
Nu utför du tillbuds-, avvikelse-, skade-, och felrapportering direkt i transPA. Administratören utser ansvarig för åtgärd och ser när åtgärden är utförd. Det sparar tid och ifyllda pappersrapporter riskerar inte att glömmas kvar i fordonet.

Automatisk behörighetskontroll
Varje dag kontrollerar transPA körkort, ADR och YKB-uppgifter i Transportstyrelsens register och larmar arbetsgivaren om en behörighet är på väg att gå ut.

Kvalitetssäkring, arbetsmiljö och säkerhet
Enkel kontroll av checklistor och felrapporteringar innan personalen kör ut på uppdrag. Ett viktigt verktyg för alla transportföretag, inte minst dig som är ISO certifierad.

För mer information kontakta:
Stig-Arne Olsson, transPA, +46 768 64 40 00, stig-arne.olsson@transpa.seOm transPA
transPA är ett webbaserat personal- och tidsystem speciellt utvecklat för transport och entreprenad, som funnits på marknaden sedan 2004. Företaget är ledande på den svenska marknaden men levererar sedan en tid tillbaka även till kunder i Norge och Finland. transPA effektiviserar personal- och lönearbetet för det mobila företaget och ger kontroll över viktiga uppgifter som regleras av lagar och avtal i en bransch med stigande krav på effektiva, säkra och miljövänliga transporter. Lösningen finns på svenska, norska och engelska och kan implementeras med flera andra system för löner, fordonskontroll och kortavläsning.
Läs mer på www.transPA.s
Publicerad
2016-08-18
Bilder
Dokument