KGK Knutsson AB

KGK har nu Drägers sortiment av flykthuvor anpassat för fordon i sortimentet!

Flykthuvor är ett lagkrav från Arbetsmiljöverket (AFS2010:1 Berg- och gruvarbete) och gäller samtliga fordon som i någon form arbetar eller transporterar i entreprenader under mark.

Drägers flykthuvor har utvecklats med fokus på snabb evakuering, de är därför enkla och snabba att ta på och vid en evakuering skyddar de sin bärare i minst 15 minuter mot giftiga industri- och brandgaser, ångor och partiklar.

Den robusta förpackningen gör att flykthuvorna hålls skyddade under tiden de inte används och livslängde är hela 16 år.
När du vill ha säkerhet i världsklass från väldens största tillverkare av skydd- och flyktutrustning välj Dräger! Kom och se och kläm på flykthuvorna i vår monter på mässan.

Publicerad
2016-08-03
Bilder
Dokument