JOAB

JOABs största investering någonsin!

JOAB går starkt och sätter omsättningsrekord till över en halv miljard år 2015.
Man behöver därför öka kapaciteten och gör nu sin största satsning någonsin och investerar 50 miljoner i utökad monteringskapacitet.
”Vår leveranstid har dragit iväg för långt och därför har styrelsen nu tagit ett snabbt beslut för att motsvara våra kunders förväntningar på kapacitet och ledtider.”, - säger JOABs VD Peter Olsson

Den nya monteringshallen får en yta på 3 000 kvm och kommer att ligga nära JOABs huvudkontor i Göteborg.
Inflyttning beräknas till augusti 2016 och vid full nyttjandegrad kommer uppemot 20 personer att behöva anställas.

I projekteringsarbetet med den nya monteringshallen har säkerhet, arbetsmiljö och effektivitet varit givna parametrar.

”Genom denna investering kommer vi säkerställa vårt framtida kapacitetsbehov för många år framåt och uppfylla vårt mål att omsätta 700 miljoner år 2020. Vi har också stärkt vår organisation genom både interna och externa satsningar och har branschens bästa kompetens”, -avslutar Peter.

Investeringen uppgår totalt till nära 50 miljoner med mark, byggnad och utrustning och görs av ägarfamiljens fastighetsbolag.

JOAB investerade nyligen i två nya svetsrobotanläggningar för sin tillverkningsenhet och nu tar man ytterligare steg och investerar i slutmonteringen. Med dessa satsningar står JOAB nu väl redo för framtiden.

http://www.joab.se/allmant/joabs-storsta-investering-nagonsin/
Publicerad
2016-04-07