JOAB

JOAB investerar i nya robotar!

JOAB satsar stort i en ny svetsrobotanläggning för sin produktion av lastväxlare i sin fabrik i Melleruds Kommun.
Den nya anläggningen består av två kompletta svetsrobotar monterade på en 14 m servodriven åk bana. De kompletta robotcellerna är den senaste tekniken inom detta område med högsta säkerhet och arbetsmiljö.

JOAB producerar idag 600 lastväxlare i årstakt och kör med fullt kapacitetsutnyttjande.
Genom denna investering kommer vi säkerställa vårt framtida kapacitetsbehov för många år framåt. Vi jobbar målmedvetet på att öka automatiseringsgraden i vår tillverkning.
säger VD Peter Olsson.
JOAB har nu en mycket modern och effektiv produktion, de senaste åren har man förutom investeringen i robotanläggningen även investerat i ny bläster och lackeringsanläggning.

Investeringen uppgår totalt till 6 miljoner och är en investering i ökad konkurrenskraft.
Timingen på denna investering är perfekt då JOAB är inne i en mycket intensiv tillväxt period.
JOAB har ökat omsättningen med 25 % jämfört med samma period föregående år och går mot rekord år med en årsomsättning på drygt en halv miljard.
Vi fortsätter att investera för att motsvara kundernas förväntningar på leverans och ledtid. Vi har ambitiösa mål och skall fortsätta tillhöra de bästa i branschen, avslutar Peter.
Publicerad
2016-04-07
Bilder