JOAB

JOAB i samarbete med Europas största sopbilstillverkare!

JOAB ingår ett samarbete med Europas största sopbilstillverkare, tyskägda Faun/Zoeller och får härigenom ett än mer komplett och omfattande produktprogram att erbjuda marknaden.
Samarbetet innefattar alla de nordiska länderna och såväl befintliga som nytillkomna produkter kommer att säljas under JOABs varumärke.
”Vi kompletterar nu med bl a frontlastare och mindre modeller som vi tidigare inte haft i vår produktportfölj. Dessutom får vi nu även tillgång till Faun/Zoellers omfattande resurser inom produktutveckling”. säger JOAB Gruppens VD Peter Olsson.
JOAB kommer ha fortsatt fokus på att kunna erbjuda unika och specifika lösningar och produktutvecklingen för de nordiska länderna kommer som tidigare att ske lokalt i Blomstermåla, i nära samarbete med våra kunder.

Med Faun/Zoellers breda organisation får vi nu också tillgång till stora centrala resurser och möjlighet till attraktiva upplägg med mer fördefinierade specifikationer, något som vi märker att allt fler av de stora aktörerna efterfrågar.
Framöver kommer JOAB också att använda sig av Faun/Zoellers omfattande produktionskapacitet. Planen är att successivt flytta tillverkningen av sopbilsaggregat till en helt ny fabrik som kommer stå klar till sommaren och som fullt utbyggd kommer ha en hög automatiseringsgrad och en kapacitet på över 3 000 aggregat årligen.

”Den ökade internationaliseringen förändrar förutsättningarna hela tiden och för oss som teknikleverantör måste vi vara aktiva. Nu kommer vi stärka vår utvecklingsresurs, bredda produktprogrammet och öka kapaciteten. Vi ser detta som ett naturligt steg i vår utveckling” avslutar Peter.
JOAB har ett stort eget servicenät för våra olika produkter runt om i de nordiska länderna.
För att ge ökad tillgänglighet och optimerad service för våra kunder intensifierar vi nu också samarbetet med chassiåterförsäljarnas verkstäder.
Publicerad
2016-04-07