VBG Group Truck Equipment AB

Automatisk släpvagnskoppling lanseras till dolly

VBG's MFC-koppling, som möjliggör automatisk till- och frånkoppling av efterfordon, lanseras nu även till
dolly. Detta ger flera möjligheter för bättre arbetsmiljö samt lägre driftskostnader och miljöpåverkan.
Med VBG MFC (Multi Function Coupling) kan du koppla till och ifrån efterfordon utan att behöva kliva ur hytten.
Med en knapptryckning på manöverpanelen startas till- och frånkoppling av samtliga funktioner – pneumatik, el,
och hydraulik.

Också en säkerhetsfråga
Från- och tillkoppling vid vägrenar, vägarbeten och terminaler kan vara en säkerhetsrisk. Inte bara med avseende
på förbipasserande fordon utan också en risk för personskador vid i- och urstigning.
– Med MFC slipper du att gå ur hytten och ansluta el, luft och hydraulik då allt är inbyggt i kopplingen och ansluts
automatiskt, säger Thomas Bergenklev, försäljningschef på VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB.

Bättre arbetsmiljö och minskade underhållskostnader
Med VBG MFC monterad kan du lugnt sitta kvar i hytten och övervaka så att allt går rätt till.
– Åkerier med VBG MFC understryker flera viktiga aspekter, såsom att den förbättrade arbetsmiljön hjälper till att
behålla bra förare samt underlättar nyrekrytering, förklarar Bergenklev.
Han påpekar att VBG MFC är byggd för att säkerställa en stabil, glappfri och bekväm sammankoppling med hög
körkomfort. I och med glappfriheten förekommer ingen rörelse mellan bil och efterfordon. Enligt användarna
känner du till och med om det är obalans i något hjul på efterfordonet, vilket minskar underhållskostnader då felet
kan åtgärdas i tid.

Snabb återbetalning
VBG MFC ger flera olika möjligheter att spara in tid. Den mest självklara besparingen sker genom att det går
mycket snabbare att koppla till och från. Varje till- och frånkoppling sparar in några minuter, vilket i slutändan ger
möjlighet att öka intjäningsförmågan.
– Erfarenheten från användare som investerat i VBG MFC visar att det betalar sig snabbt i mer uträttat arbete,
ökad konkurrenskraft och minskade underhållskostnader. Att snabbare kunna koppla till och ifrån sparar in tid,
bränsle och miljöpåverkan. Det resulterar i större marginaler för leveranserna, slutar Thomas Bergenklev.
VBG MFC till dolly kommer att visas på Elmia Lastbil 2016, monternummer U503/15.


Fakta: VBG GROUP AB i Vänersborg är moderbolag i en koncern med tillverknings- och försäljningsbolag i Europa, Indien och USA. Gruppen är
uppdelad i tre affärsområden, VBG TRUCK EQUIPMENT, EDSCHA TRAILER SYSTEMS och RINGFEDER POWER TRANSMISSION, med
produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. Varumärket VBG representeras i Sverige av VBG GROUP TRUCK
EQUIPMENT AB. www.vbggroupsales.eu
Publicerad
2016-06-13
Bilder
Dokument