ABKATI

ABKATI blir återförsäljare till DEFA

ABKATI breddar nu sitt redan omfattande sortiment med produkter från högteknologiska DEFA. Det lagerhållda programmet som innehåller bl.a. motorvärmare, kupévärmare, batteriladdare och styrenheter täcker de vanligast förekommande fordonstyperna.
- För oss på ABKATI är detta nya samarbete en viktig komponent i att erbjuda nya och effektiva lösningar för förarkomfort - även om DEFA också handlar om klassiskt underhåll av fordon och maskiner, säger Vesna Bengtsson, ansvarig inköpare.

Ur ett hållbarhetsperspektiv påvisar forskning dessutom att en kallstartad bil orsakar stora utsläpp av ämnen som kan vara cancerframkallande, skapa luftrörsproblem och bidra till sämre syreupptagningsförmåga. Genom att installera ett bilvärmesystem kan man enkelt reducera dessa skadliga utsläpp och vara snäll mot sin omgivning. Med DEFA:s smarta mobilapp WarmUp Bluetooth® kan man slå av och på bilvärmesystemet eller förinställa tider då man vill att bilen är varm. Komfort och miljötänk i ett.

http://www.abkati.se/nyheter-defa
Publicerad
2016-05-03
Bilder
Dokument