Alla partier överens på en punkt

Med bara drygt två veckor kvar till valet är det många viktiga frågor som ska diskuteras och ventileras, inte minst inom åkeribranschen. På den transportpolitiska valdebatt som hölls under invigningsdagen av Elmia Lastbil fanns en punkt där samtliga närvarande partier var överens.

Sverige måste bli bättre på att ha fler och bättre kontroller ute på vägarna. Det rullar tusentals lastbilar på de svenska vägarna varje dag där många av dem inte uppfyller de krav som råder i Sverige.

– Förutom ett fungerande vägunderhåll med vägar som det går att köra på måste en utökning av vägkontroller ske, menade Sofia Westergren (M) och fick medhåll av Thomas Morell (SD):

­– Sverige måste få igång nya tjänster av kontroller på vägarna som är värda namnet.

Även Anders Åkesson (C) var inne på samma spår.

– Vi måste skapa bästa möjliga förutsättningar för svenskt näringsliv för att det fortsatt ska vara en seriös bransch och då måste de hinder som finns i vägen tas bort. Det tar tid att stifta en lag, men under tiden måste de system vi har fungera.

Lars Mikaelsson på Transport värnar om medlemmarna och ser vikten av, inte bara bra arbetsvillkor, utan även ett fungerande regelverk för alla åkeriföretag.

– Vi kan inte vänta längre. Det har hänt mycket de senaste åren, men mycket borde ha varit verklighet för länge sedan. Här behöver vi vara en kraftfull röst i debatten.

 

Teres Lindberg (S) var inne på samma ämne när hon pratade om ”ordning och reda i branschen”.

– Som bransch gäller det att orka vara kreativ och komma med förslag på hur det kan bli bättre, bland annat med just fler kontroller. Politiskt händer det mycket, men effekten ute på vägarna tar längre tid i processen. Här har vi inte sett allt ännu.

 

Dock andas branschen av optimism och framtidstro. Förbättringar för miljön med bland annat längre fordon och den nya vägklassificeringen BK4 för lastbilar upp till 74 ton är ett par saker som tyder på detta.

– Det här är en framtidsbransch som kommer att utvecklas såväl tekniskt som digitalt och det gäller för oss att våga visa hur häftig och framgångsrik den är, säger Rickard Gegö på Sveriges Åkeriföretag.

– Kunskapen finns där redan. Nu ska vi bara knäcka problemen bit för bit.

 

Publicerad
2018-08-22
Bilder
En sak var alla överens om, att det måste finnas fler och tydliga kontroller på vägarna som verkligen ser vad som sker. Från vänster ses Thomas Morell (SD, Rickard Gegö, Sveriges Åkeriföretag, Sofia Westergren (M), Anders Åkesson (C), Teres Lindberg (S), Lars Mikaelsson, Transport och moderatorn Mikael Nilsson, ordförande Sveriges Åkeriföretag.