Värsta YKB-paniken över

Deadline är den 10 september. Vi pratar alltså om YKB-beviset. Men hur är egentligen läget i branschen och kommer du få ditt bevis i tid om du lämnar in alla intyg efter besöket på Elmia Lastbil? Allt detta diskuteras i veckan under rubriken ”YKB-panik” på scenen i hall D.

För det första, du kan vara lugn, har du alla intyg och lämnar in dem till Transportstyrelsen i augusti, så får du dem i tid.
– I början av sommaren hade vi ett högt tryck vilket orsakade problem för oss. De som lämnade in sina handlingar då fick den 10 augusti som deadline. Läget i dag är gott och vi har inga köer. Kommer du in i dag har du kortet den 10 september, sade Ted Montaigne, utredare på Transportstyrelsen.

Enligt branschens beräkningar har runt 90 000 yrkesförare gått YKB-utbildningen. Dessutom visar en undersökning av TYA att 95 procent av åkerierna hinner med att göra alla nödvändiga utbildningar fram till den 10 september. Med andra ord är den absolut värsta paniken över.
– Inom åkerinäringen är nog YKB under kontroll. Däremot finns det andra grupper som inte är under åkeribranschen där det går att misstänka att det ser annorlunda ut, sade Leif Lanninge, utbildningsansvarig för YKB på TYA.

Exempel på branscher som kan innefattas av YKB är exempelvis olika kommunverksamheter och inom lantbruksnäringen.Ted Montaigne svarade:
– Vi har försökt att kontakta olika branschorganisationer inom närbesläktade områden och informerat dem om att de omfattas av kravet vid sina transporter.

Om den värsta paniken har lagt sig för den här gången, väntar en ny omgång om fem år. Då ska YKB-beviset förnyas och alla som fått sitt kort i år förväntas vilja förnya det samtidigt. Fram till dess hoppas branschen på vissa förändringar.
– Naturligtvis ska utbildningen spegla det behov som föraren har. Därför tycker jag att det behövs nya föreskrifter som är mer flexibla. Det behöver inte vara som i dag där man måste gå igenom hela paketet. Jag förstår att vissa ämnen måste vara med, men sedan ska man kunna välja ur katalogen, sade Leif Lanninge.

Och just det, även om köerna hos Transportstyrelsen är så gott som borta, kan det ändå vara värt att skicka in dina intyg. Även om du inte känner något behov för YKB-beviset för närvarande.
– Det kostar bara 100 kronor att få ut kortet och rätten att få ut det förfaller ett år efter genomförd utbildning. Så du spelar ett högt spel om du väljer att inte betala i tid, sade Ted Montaigne.

Publicerad
2016-08-25
Bilder
Bildtext: Från vänster, Mats Andersson, utbildningschef på Sveriges Åkeriföretag, Ted Montaigne, utredare på Transportstyrelsen, och Leif Lanninge, utbildningsansvarig för YKB på TYA.
Bildtext: Från vänster, Mats Andersson, utbildningschef på Sveriges Åkeriföretag, Ted Montaigne, utredare på Transportstyrelsen, och Leif Lanninge, utbildningsansvarig för YKB på TYA.