Självkörande lastbilar redan en självklarhet

Har någon av er kört en självkörande bil? Frågan kom från panelen och ställdes till publiken på seminariet ”Förarlösa lastbilar – bara en utopi?” under Elmia LastbilFå – om ens någon – räckte upp handen. De tänkte då inte på att farthållaren var det första steget mot förarlösa fordon.

För det är där debatten måste börja. Samtliga i panelen vände sig mot begreppet förarlösa fordon – i stället vill de säga självkörande fordon. För vi är inte där än att fordonen är helt utan någon förare.
– Det här är inget nytt. Farthållaren kom redan 1948 och vi måste förstå att självkörande fordon tar olika steg. Första steget var att inte behöva använda fötterna, och det har vi redan på våra vägar, sade Carl-Johan Almqvist, ansvarig för trafiksäkerhetsfrågor på Volvo Lastvagnar.

Det innebär att vi fortfarande är på steg ett på trappan med fem steg, där det översta steget är helt förarlöst. Nästa steg blir att ta bort händerna. Det vill säga att fordonet styr av sig själv.
– Vi måste se de här systemen som stöd till föraren. Sedan beror det på miljön hur de kan användas. Vi brukar inte fundera på hur många olyckor som vi undviker tack vare föraren. Men i en miljö där vi har kontroll och bara ska från punkt A till punkt B, som en godsterminal eller en gruva, vore det nästan dumt med en förare bakom ratten, fortsatte Carl-Johan Almqvist.

Tekniken finns där. Det är det ingen tvekan om. Frågan är väl snarare vad det innebär när förarens roll minskar. Inte heller Mercedes-Benz ser självkörande fordon som förarlösa. Snarare att tekniken kan öka effektiviteten, produktiviteten och säkerheten.
– Det kommer att påverka chaufförernas roll. De kommer att få andra funktioner och behöva annan utbildning och yrkesskicklighet, sade Mattias Nilsson, försäljningschef på Mercedes-Benz Lastbilar i Sverige.

Det är alltså knappast tekniken det hänger på för att vi ska fler självkörande – och till och med förarlösa fordon – om sådär 25 år. Per Erik Österlund är projektledare för ”Miljöbilar i Stockholm” med ansvar för drivmedel, tung trafik och arbetsmaskiner. Han ser i dag stora luckor i regelverken.
– År 2040 tror jag att lagstiftningen i Europa har börjat hänga med i samma takt som industrin. Där vi är i dag är vi långt efter, sade han.

Carl-Johan Almqvist var inne på samma tankebana. Han tror att det 2040 är mer självklart med självkörande fordon och att vi säkerligen är framme vid förarlösa bilar.
– Vi kommer definitivt ha helt självkörande fordon för transporter inom avgränsade områden. Men för att även ha det i trafiken hänger det mycket på infrastrukturen. Då måste det finnas en viss typ av vägar med vissa system inbyggda, sade han.

Publicerad
2016-08-26
Bilder
Per Erik Österlund, Stockholms Stad, Carl-Johan Almqvist, Volvo Lastvagnar, och Mattias Nilsson, Mercedes-Benz Lastvagnar deltog i seminariet ”Förarlösa lastbilar – bara en utopi?”.
Per Erik Österlund, Stockholms Stad, Carl-Johan Almqvist, Volvo Lastvagnar, och Mattias Nilsson, Mercedes-Benz Lastvagnar deltog i seminariet ”Förarlösa lastbilar – bara en utopi?”.