Nyhet hos VBG som fyller ett tomrum

MFC-kopplingen från VBG Group Truck Equipment är en välbekant produkt. Det nya för året är att kopplingen nu också finns för Dolly.
– Det är något som efterfrågats på marknaden. Vi hoppas att det kan bli en framgång, säger företagets marknadschef Thomas Bergenklev. 

Att MFC-kopplingen testats och godkänts för Dollyvarianten innebär att VBG Group Truck Equipment, av allt att döma, täpper igen en mångårig lucka.
– Sverige och Finland är de marknader där det kanske är mest Dolly. Vi har, som sagt, haft en efterfrågan. Framför allt handlar det om modulekipagen, alltså 25,25-ekipagen, som går mycket i vår inhemska trafik och i Finland, förklarar Thomas Bergenklev. 

Gällande Vänersborgsbaserade VBG Group Truck Equipment är företaget synonymt med släpvagnskopplingar för väldigt många. Marknadschefen Thomas Bergenklev ler när han hör påståendet. Han förstår att det ofta är bilden utåt, men den är inte helt representativ.
– VBG håller även på med andra saker, men det är klart. Släpvagnskopplingar är vår dominerande produkt. Vi har en stark position på marknaden. Det känns bara bra att vi blir förknippade med vår huvudprodukt, resonerar han.

Fast som Thomas Bergenklev säger. Här har vi att göra med en mångfacetterad aktör.
– Kopplar man ihop bil och släp stannar det inte bara vid själva kopplingen. Det är ett helt system. Du har dragbalken som man fäster kopplingen i. Det ska vara kabelplåtar för att få fast den vid bilramen. Det är dragstången och infästningarna i släpvagnen. Plus en massa kringutrustning runt detta, säger han och tillägger med all rätt:
– Man inser snabbt, när man börjar fundera på det, att det faktiskt är ett stort program.

VBG Group Truck Equipment står på Elmia Lastbils utomhusområde. Företaget känner att Elmia Lastbil är ett bra tillfälle för exponering och att mässan tjänar som perfekt mötesplats.
– Här har vi dem som köper våra produkter, påbyggare, bilhandlare och så vidare, men framför allt så möter vi alla användare. Både åkare och chaufförer. Det är jätteviktigt att träffa dem och få deras erfarenheter och synpunkter.

VBG Group Truck Equipment har en speciell disk där man bjuder in till åsikter och tankar. Det är viktigt att de funderingar som finns kring företagets produkter kommer dem tillhanda.
– Det är så vi har växt fram genom åren. Att vi så att säga haft ett öra mot rälsen, framhåller Thomas Bergenklev.

Publicerad
2016-08-25
Bilder
Bildtext Thomas Bergenklev, marknadschef på VBG Group, visar upp företagets MFC-koppling som nu även finns för Dolly.
Bildtext Thomas Bergenklev, marknadschef på VBG Group, visar upp företagets MFC-koppling som nu även finns för Dolly.