Kilafors vagn exempel på smart byggnation

Kilafors är Sveriges största tillverkare av släpvagnar. Deras paroll är att åstadkomma trygga lastlösningar. I sitt utbud på Elmia Lastbil har hälsingeföretaget en Lavett som är inkluderad i mässans evenemang ”Smarta byggnationer”. En treaxlad lastväxlartipp med hydrauliskt skjutbar boggi.

På Elmia Lastbilar presenteras två kategorier med rubrikerna ”Smarta byggnationer” respektive ”Smarta lösningar”. Evenemanget ”Smarta byggnationer” tjänar som inspirationskälla för kluriga innovationer inom byggnationer. Under mässan presenteras byggnationerna i form av kompletta fordon.

Kilafors väl genomtänkta skapelse är ett av åtta bidrag i den förstnämnda samlingen. I deras fall rör det sig om en lastväxlartipp. Idén har sin upprinnelse i Trafikverkets senaste gällande gränser för totalvikt. Genom att montera en hydrauliskt skjutbar boggi på lastväxlarvagnen erhålls ytterligare 1,6 ton i nyttolastförmåga.
– Kombineras vagnen med en fyraxlad bil uppnås en totalvikt på 62 ton. Precis som den nya lagen föreskriver. Visst, det är också möjligt att justera längden med en längre dragstång, men här behöver man bara skjuta ut boggin i stället. Därmed blir också hjulbasen längre. Vilket är en fördel. Det ger lastbilsekipaget en bättre gång, säger Hasse Englund som håller i försäljning och information på Kilafors.

Lösningen med skjutbar boggi är inte helt ny. Konstruktionen har förekommit på timmervagnar ända sedan 1980-talet. Kilafors treaxliga lastväxlartipp, som har blivit tillgänglig på marknaden från och med i år, är en vidareutveckling kan man säga. Skillnaden är att den här varianten tjänar andra ändamål. Den är främst avsedd för containers och asfaltsflak.

I och med att boggin går att skjuta inåt är den alltså inte i vägen när det är dags att tippa. Samtidigt får man 1,6 ton mer i nyttolast tack vare det längdmässiga tillskottet. I standardläget är vagnen 6 meter mellan första och sista axel, men med boggin utdragen blir avståndet plötsligt 7,80 meter.

Med sin praktiska lösning tillhandahåller Kilafors en flexibilitet som flera efterfrågat.
– Jag är ute konstant och träffar mycket åkare. Då uppstår en hel del snack och funderingar om hur man vill att det ska fungera. Ur dessa tankar föds sedan idéer av det här slaget, förklarar Hasse Englund.

Publicerad
2016-08-25
Bilder