Positiv riktning men många utmaningar väntar

”Tänk om vi kompetensutvecklar personalen och de lämnar oss”. Ja, men tänk om vi inte gör det, och de stannar kvar. Som åkeriföretagare måste man vara beredd att utvecklas, satsa, testa och titta framåt även om det kostar på. Historien visar att den som är beredd att utvecklas också har mycket att vinna, inte minst med de framtidsförslag som politiken presenterat det senaste året.

Vi står inför utmaningar som snart kan vara verklighet; fossilfri fordonsflotta, förarlösa fordon och kilometerskatt för att nämna några. Här är vi med i tankearbetet, i utformningen och ger förslag och synpunkter. En skatt på 4-5 miljarder kan vara verklighet redan nästa år. Därför arbetar vi oerhört aktivt med politisk påverkan så att lösningarna blir så bra för branschen som möjligt.

Nu reser vi dessutom land och rike runt och träffar politiker, transportköpare och makthavare för att berätta om Fair Transport, sunda transporter från sunda företag, och varför det är ett bra val. Det var genom behovet av gemensam påverkan som vi skapades för snart 100 år sedan. Det behovet kvarstår, även om en del frågor och utmaningar är nya.

Behovet av en branschorganisation för att samordnat och med tryck kunna påverka är större än någonsin. Idag är vår omvärld mer föränderlig, mer konkurrensutsatt, mer internationell och samtidigt mer svårgenomskådlig. Påverkan genom opinionsbildning och lobbying på 2000-talet kräver experter, färre budskap, bättre analys och inte minst att själv leva som man lär.

Åkerinäringen måste lyftas till att vara en viktig och nödvändig samhällsaktör. Vi är samhällets blodomlopp. Därför måste vi vara den som bidrar med lösningar för branschen och inte bara beskriver problem. Vårt bidrag som bransch är Fair Transport. Ett åtagande där branschen själv visar vad som är en sund transport är och vilka fördelar det är med att köpa logistiktjänster från ett företag med rent mjöl i påsen.

Politiker och myndigheter samverkar alltmer med oss. Vi har ett aktivt nordiskt samarbete i viktiga frågor genom vårt kontor i Bryssel (30-60% av alla frågor kommer från EU). Den som erbjuder framtidsinriktade, hållbara och effektiva transporter har framtiden för sig, behovet av transporter växer ständigt. Därför tror jag på svensk åkerinäring!

Rickard Gegö,
Verkställande direktör
Sveriges Åkeriföretag