Besök veteranhallen!

Det är val i september, men du kan göra ett val redan i augusti –
besök veteranhallen under ditt besök på Elmia Lastbil. 
Varifrån kommer alla högteknologiska lastbilar på Elmia Lastbil 2018?

Svaren finns i veteranhallen (hall C). Lastbilen har haft mycket stor betydelse för vårt lands uppbyggnad och försörjning och har så fortfarande. Mycket hade inte ens varit möjligt att genomföra utan lastbilars kapacitet. Fartyg och tåg har också bidragit i vår historia dock med begränsningen att inte alltid kunna flytta last mellan två punkter på kartan utan omlastningar.

Samspelet mellan de olika transportformerna var och är fortfarande allt viktigare och här spelar lastbilen en mycket viktig roll. I takt med bättre vägar, teknik och infrastruktur har lastbilen fått en alltmer större betydelse för uppbyggnad och försörjning av vårt samhälle. Miljöpåverkan har kraftigt minskat och förutsättningarna för att lasta, lossa och köra lastbil har avsevärt förbättrats.

Hur utvecklingen av lastbilen har varit genom åren visar vi delar av i veteranhallen, så planera ett besök till hall C när du besöker Elmia Lastbil 2018. Upplev din eller någon äldre väns barndom med dessa fantastiska fordon, som strävade tungt med karaktäristiska ljud och dofter, under sina gyllene dagar. 

Se Program och Aktiviteter för programpunkter i Veteranhallen.

/Anders och teamet

Kontakta veteranhallens projektledare:
Anders (Ason) Anderson tel. 076-825 90 70
E-post: asondesign@telia.com