Smarta Lösningar

Elmia Lastbil vill hjälpa till att få fler innovationer ut i rampljuset och hjälpa att driva branschutvecklingen framåt. Genom detta evenemang kan både hårda och mjuka lösningar presenteras och få utrymme att synas. Det finns alltså alla möjligheter till snappa upp det senaste på marknaden under mässan. 

Läs pressreleasen 2016 om Smarta Lösningar

 

Medverkande företag
Alf Pettersson AB, D02:48
Problem: Gångbord för framtidens dragbilar.
Lösning: Albatross - gångbordet som tar höjd för framtidens dragbilar. De halkskyddsstansade vingarna öppnas med ett knapptryck och ger åtkomst för tankning i skenet från automatisk arbetsbelysning. I huvudsak skedde konstruktionsarbetet i CAD-miljö, med inspel från marknadssidan och produktion för att optimera produkten för både användning och tillverkning.

Ecotop, U601:28
Problem: Nya EU-regler för fordon/byggnad bredd + arbetsmiljö + säkra och skydda last.
Lösning: Automatiskt rullpresenningsystem - Kan monteras på ett befintligt påhängsfordon utan att det behöver byggas om.

ExTe Fabriks AB, U503:13
Problem: Godssäkring.
Lösning: Med TU finns det fler möjligheter att säkra annat gods än bara timmer. Det blir säkrare transporter och en bättre arbetsmiljö. I samarbete med Eksjö Maskin o Truck.

HIAB, U501:10
Problem: Säkerhet och komfort hos kranföraren.
Lösning: HiVision låter kranförare köra kranen och lasta timmer från hytten på lastbilen. Det gör att föraren kan se arbetsområdet och köra kranen med hjälp av VR-glasögon - det gör HiVision(TM) 3D styrsystem unikt i branschen. 

Mutterindikator, B01:13
Problem: Hjulen lossnar på tunga fordon och skadar medtrafikanter.
Lösning: En mutterindikator monteras på varje mutter som kommer att indikera om någon mutter håller på att lossna. I samarbete med Almi och Länsstyrelsen.

NORDICC AB, B05:24
Problem: Hög bränsleförbrukning leder till förorening av miljön.
Lösning: NORDICC lanserar nu sitt koncept med så kallade ”boattails” för montering på trailers. ”Boattails” är vingar som monteras vertikalt bak på dörrsidorna. Det unika med boattailkonceptet är den patentsökta konstruktionen för enkel öppning och stängning av vingarna då man öppnar dörrarna. Du kan spara ca 2-4% bränsle med boattails monterade.

Parator Industri AB, U450:12
Problem: Fordon som kan köra 64 ton på BK1 väg och även klara av att i delbart mode köra inom 12m gränsen i innerstaden.
Lösning: Smart kombination av modulsystemet samt skjutbar lastbärare leder till att du kan ha samma fordon i innerstaden som på landsväg. I samarbete med Börje Gustavson, B G-Son At AB.

Parker Hannifin AB, U203:19
Problem: Hög bränsleförbrukning vid montering av lastbilspump på motorkraftuttag.
Lösning: Genom att det vid montering på motorkraftuttag är möjligt att koppla ifrån hydraulpumpen då den inte behövs. Sparar upp till 800 liter diesel per år.

We-Make AB, D04:12
Problem: Arbetsmiljön för speditörer som drar tunga varuvagnar/-burar mellan lastbil och kund.
Lösning: Varuvagnsdragaren (ErGoThruster) kompletterar personens egen dragkraft för att minska risken för överbelastning av kroppen. Öppnar upp möjligheten för fler tjejer att välja yrket. Martin&Servera har hjälpt oss med testning i fält.

Z-lyften Produktion AB, B04:54
Problem: Få en mer teknisk radio och samtidigt kunna minimera monteringstiden för denna ute hos kund och lättare kunna eftermontera radio manöverdon på redan befintliga liftar.
Lösning: Från och med nu så kan man i framtiden komplettera liftar lätt med radio utan att behöva göra tidsödande inkopplingar. Idén kom utifrån att vi lyssnade på kunderna och deras behov. Vi försökte skapa ett mervärde för kunden. 

Ängsgården System AB, U601:28
Problem: Dagligen behöver nödvändiga avvikelserapporter göras analogt för hand utan möjlighet att få med GPS-koordinater.
Lösning: Att förenkla och säkerställa korrekt och snabb rapportering genom en app som med några enkla knapptryckningar levererar korrekt information till mottagaren. I samarbete med VSV-Frakt i Karlstad.

 

smart lösningar