Varje timme passerar 1 250 personer entrén på Elmia Lastbil

Elmia Lastbil är Nordens i särklass största lastbilsmässa. Besökarantalet brukar ligga på cirka 40 000, vilket är en imponerande siffra för en bransch som beräknas sysselsätta omkring 65 000 personer. För att du lättare ska kunna skapa dig en bild av hur många besökare vi talar om, har vi gjort en tankemässig övning med statistiken från tidigare Elmia Lastbil.

Elmia Lastbil, mässbesökare40 000 besökare på en mässa som har öppet under fyra dagar och åtta timmar om dagen, medför att det i genomsnitt passerar 1 250 personer förbi entrén varje timme. Enligt de kartläggningar av besökarna som gjorts på mässan innebär det att det varje timme passerar:

250 kvinnor och 1000 män, där medianåldern är 43 år. 1 125 av dem kommer från Sverige, 88 från våra nordiska grannländer och 37 från övriga Europa. Av de 1 125 svenskarna kommer 433 från storstadsregionerna runt Stockholm, Göteborg och Malmö och 692 från övriga landet.

När det gäller befattning och verksamhetsområde passerar det varje timme bland annat 438 chaufförer, 409 åkeriägare eller personer som har någon form av ledningsfunktion på åkerierna, 142 personer som arbetar med service och underhåll samt 115 personer som sörjer för återväxten i branschen då de är studerande.

Att besökarna på Elmia Lastbil har mycket att säja till om när det är dags för investeringar är knappast någon nyhet. Detta märks väl när besökarnas köpinflytande kartläggs. Varje timme passerar 612 personer som har ett ganska stort till helt avgörande inflytande vid investeringsbeslut. Dessutom trivs besökarna. Av de 1 250 personer som passerar entrén varje timme kommer 1 025 av dem tipsa kollegor och vänner att besöka Elmia Lastbil nästa gång den arrangeras. 1 100 av dem bestämde sig dessutom redan på 2012 års mässa för att komma tillbaka även nästa gång.