Assistancekåren Sweden AB

Lägg till i besökskorg
Monter
B04:38B04:38
Företagsinformation
Assistancekåren Sweden AB
Box 1216
172 24 SUNDBYBERG
SVERIGE
Tel: +46 8 404 14 55
Fax: +46 8 21 00 94

Beskrivning

Sveriges rikstäckande bärgningsorganisation. Förutom bärgning av alla fordon utförs starthjälp, låsöppning, transporter m.m. dygnet runt. Vi har ca 90 tungbärgare strategiskt placerade över landet. En tungbärgningsbil har kraftresurser utöver det vanliga. Den klarar t.ex. bärgning av lastbilar, bussar, grävmaskiner, drar viadukter på plats... All tungbärgningspersonal innehar ADR-certifikat. Skonsam bärgning kräver kunskap. Personalen genomgår därför kontinuerlig utbildning. I montern kommer vi bl a visa upp ett nytt kraftpaket.

A nation-wide recovery trade organization in Sweden. We offer the customers a total motor assistance: Recovery, roadside repair, opening of locked vehicles, transport. 24 hours service. We have 90 heavy recoveries, strategically localized all over the country. All heavy recovery personnel have ADR-certificates. Careful recovery demands knowledge. Our recovery personnel are continuously trained.