Onsdag 24 augusti

Sverige Scenprogrammet hålls på svenska.
Storbrittanien No English translation available during seminars

Alla delar i scenprogrammet är öppet för samtliga besökare.
Ingen föranmälan krävs.

10.00-10.45

Invigning av Elmia lastbil 2016

Hör om årets godbitar på Elmia Lastbil. Moderatorn Lars-Gunnar Tannerfors ställer frågorna. Arrangörerna svarar.

 

 

Scenen Hall D (D03:44)
11.00-11.30

Beställaren och ansvaret

DISKUSSION
Företagens fina CSR-policys klingar falskt på sina håll. Just nu är beställaransvaret under lupp. Hör vad åkarna, förarna och köparna har att säga.

 • Lars Lindgren, ordförande Transportarbetareförbundet
 • Göran Arkler, VD Transportindustriförbundet
 • Rickard Gegö, VD Sveriges Åkeriföretag
 • Erik Åsbrink, BTF

 • Mikael Kyller, Transportstyrelsen


Moderator
: Lars-Gunnar Tannerfors

 

Scenen Hall D (D03:44)
13.00-13.30

Vinnare eller förlorare på kilometerskatten?

DEBATT
Enskilda vägar undantas. Enkel inrapportering och kameraövervakning längs vägarna. Bilden av framtidens kilometerskatt klarnar nu bit för bit. Men blir du vinnare eller förlorare?

 • Vilhelm Andersson, Vägslitageskattekommitténs ordförande
 • Rickard Ferm, VD Fermgruppen
 • Rolf Ågren, Gävle Fjärrfrakt
 • Trygve Bengtson, Trygve Bengtsons åkeri
 • Mårten Johansson, teknikchef Sveriges Åkeriföretag


Moderatorer:
Frans Johansson, Svensk Åkeritidning och Anders Karlsson, Trailer

 

Scenen Hall D (D03:44)
13.00-13.30

Friskt kopplat, hälften vunnet

FÖREDRAG
En presentation av lastbilskopplingarnas utveckling och säkerhet.

 • Stefan Andersson, VBG

 

Veteranlastbilshallens scen
15.00-15.30

Pengar, pengar, pengar

DISKUSSION
Tre åkerier om vägen till ökad lönsamhet. Inspireras av nytänkarna och lär dig konsten att linda kunden runt fingret och ta betalt för mervärde. Företagarna bjuder på strategier till lönsamt företagande. Hör om flippar, floppar och kreativa tankar.

 • Martin Svedin, Svebol Logistics

 • Erik Alfredsson, vd Alfredsson Transport
 • Ronny Fyhr, vd Renall


Moderatorer:
Frans Johansson, Svensk Åkeritidning och Anders Karlsson, Trailer

 

Scenen Hall D (D03:44)
15.00-16.30

Förkortad väglivslängd, orsaker och förslag till åtgärder

FÖRDJUPNING
Johan Granlund och Johan Lang WSP har på uppdrag av Sveriges Åkeriföretag, Volvo Lastvagnar och Mercedes Benz Sverige AB tagit fram WSP-rapporten ”Kostnader för, och orsaker till, förkortad väglivslängd”. Rapportens resultat med förslag till åtgärder presenteras under seminariet. Hur stor andel av vägslitaget svarar tunga fordon för och hur mycket beror på andra faktorer? Kunskap om detta har betydelse för hur skatter och avgifter tas ut av samhället.

15.00 -16.00 Belagda vägars skick och behov av underhåll. Förkortad väglivslängd, orsaker och förslag till åtgärder.
Johan Granlund, WSP

16.00 -16.30 Diskussion och frågor


Moderator:
Mårten Johansson, Sveriges Åkeriföretag

 

Kongresshuset Sal K10

Med reservation för eventuella ändringar.