Lördag 27 augusti

Sverige Scenprogrammet hålls på svenska.
Storbrittanien No English translation available during seminars

Alla delar i scenprogrammet är öppet för samtliga besökare.
Ingen föranmälan krävs.

 

10.00-10.30

YKB-panik

DEBATT
Den 10 september måste alla som vill fortsätta köra ha fått sitt YKB-bevis. Vilka lösningar finns för dig som inte är klar? Transportstyrelsen och utbildarna pratar paniklösningar men lyfter även nästa omgång av YKB. Vilka erfarenheter har vi med oss och hur kommer det nya regelverket att se ut?

 • Leif Lanninge, utbildningsansvarig för YKB på TYA
 • Mats Andersson, utbildningschef Sveriges Åkeriföretag


Moderator:
Lars-Gunnar Tannerfors

 

Scenen Hall D (D03:44)
11.00-11.30

Polisbristen – hur slår den mot svensk åkerinäring?

DEBATT
Allt färre poliser och bilinspektörer kontrollerar de tunga transporterna. Samtidigt som regelverken blir allt krångligare ökar dessutom antalet aktörer. Går det längre att säkra lag och ordning längs vägarna?

 • Sören Johansson, Polisen i Helsingborg
 • Helene Petersson (S), Justitieutskottet


Moderator:
Maria Losman

 

Scenen Hall D (D03:44)
12.00-12.30

YKB-panik

DEBATT
Den 10 september måste alla som vill fortsätta köra ha fått sitt YKB-bevis. Vilka lösningar finns för dig som inte är klar? Transportstyrelsen och utbildarna pratar paniklösningar men lyfter även nästa omgång av YKB. Vilka erfarenheter har vi med oss och hur kommer det nya regelverket att se ut?

 • Leif Lanninge, utbildningsansvarig för YKB på TYA
 • Mats Andersson, utbildningschef Sveriges Åkeriföretag


Moderator:
Lars-Gunnar Tannerfors

 

Nordic Trophy-scenen
13.00-13.30

"Åkarbarn"

FÖREDRAG
Om åkaryrket som gått i arv.

 • Mari Berglund

 

Veteranlastbilshallens scen
13.00-14.00

Politisk debatt om konkurrensläget

DEBATT
Polisen har fått ökade befogenheter att stoppa lastbilar och chaufförer som utför olagligt cabotage. Samtidigt minskar antalet trafikpoliser och tunga trafikkontroller vilket leder till ökat fusk med cabotage, kör- och vilotider, rattfylleri och annan illegal verksamhet inom lastbilstrafiken. Under den här politiska debatten diskuterar ledande trafikpolitiker och företrädare för fackförbund och branschorganisationer denna högaktuella problematik.

 • Peter Lundgren (SD), EU-parlamentariker
 • Sten Bergheden (M), riksdagsledamot, riksdagens trafikutskott
 • Anders Åkesson (C), riksdagsledamot, riksdagens trafikutskott
 • Tommy Jonsson, Transportarbetareförbundet
 • Ulric Långberg, Sveriges Åkeriföretag
 • Representant från (S)
 • Emma Wallrup, (V)


Moderator:
Anders Karlsson, Trailer

 

Nordic Trophy-scenen
14.00-14.30

Mjuka värden – vägen till en sundare näring?

SAMTAL
Nyheterna om social dumpning har duggat tätt de senaste åren. Många av oss vaknade nog till av Uppdrag Gransknings reportage ”Svenska vägar – utländska chaufförer”. Men kan upphandling av transporttjänster göra skillnad? Maria Losman från Ecoplan har under många år arbetat i uppdrag som handlar om hållbarhet i leverantörskedjor. Hör henne berätta om resultatet från rapporten.

 • Maria Losman, Ecoplan, om rapporten kring ”CSR inom godstransporter”

 

Scenen Hall D (D03:44)

Med reservation för eventuella ändringar.