Fredag 26 augusti

Sverige Scenprogrammet hålls på svenska.
Storbrittanien No English translation available during seminars

Alla delar i scenprogrammet är öppet för samtliga besökare.
Ingen föranmälan krävs.

 

10.00-10.30

Förarlösa lastbilar – bara en utopi?

DISKUSSION
Förarlösa lastbilar, hopfällbara släp och elvägar…Tillverkarna siar om framtidens lastbil. Vilka visioner kommer bli verklighet. Och när?

 • Mattias Nilsson, försäljningschef Mercedes Lastbilar
 • Carl-Johan Almqvist, Volvo Lastvagnar
 • Per-Erik Österlund, Stockholms stad


Moderatorer:
Frans Johansson, Svensk Åkeritidning och Anders Karlsson, Trailer

 

Scenen Hall D (D03:44)
11.00-11.30

Vilse i biobränsledjungeln?

DEBATT
Biobränslet flödar. Men vad ska jag välja? Vi tittar närmare på några av de viktigaste framtidshoppen.

 • Peter Hildingsson, miljö- och trafiksäkerhetsansvarig TRB Sverige AB
 • Marcus Olsson, affärschef Lantmännen Agroetanol
 • Martin Svedin, tidigare ägare Svebol Logistics

 
Moderator:
Helena Kyster-Hansen

 

Scenen Hall D (D03:44)
13.00-13.30

Alkohol i tanken

FÖREDRAG
En presentation av vad som kan hända om alkoholen är på fel ställe.

 • Andreas Andersson, Polisen.

 

Veteranlastbilshallens scen
13.00-14.00

Flipp eller flopp för kvotplikten?

FÖRDJUPNING
Så gott som alla riksdagspartier är positiva till synen på en kvotplikt på biobränslen. Men vad kommer det innebära i praktiken? Tillverkarna siar om vad som väntar.

 • Morten Bendz, Head of Retail Preem
 • Karin Varverud, Marknad & Hållbarhet Energifabriken
 • Helena Fornstedt, drivmedelsdirektör Circle K
 • Börje Kronström, Kvalitet & Hållbarhet St1
 • Erik Stenströmer Moglia, produktchef OK/Q8Moderator: Helena Kyster-Hansen

 

Kongresshuset sal K10
13.00-13.30

YKB-panik

DEBATT
Den 10 september måste alla som vill fortsätta köra ha fått sitt YKB-bevis. Vilka lösningar finns för dig som inte är klar? Transportstyrelsen och utbildarna pratar paniklösningar men lyfter även nästa omgång av YKB. Vilka erfarenheter har vi med oss och hur kommer det nya regelverket att se ut?

 • Maria Sjölin, Utbildning och arbetsmarknad, Transportföretagen
 • Leif Lanninge, utbildningsansvarig för YKB på TYA
 • Mats Andersson, utbildningschef Sveriges Åkeriföretag


Moderator:
Lars-Gunnar Tannerfors

 

Scenen Hall D (D03:44)
13.00-14.30

Vad händer inom dispenstransporter och vägtransportledning?

DISKUSSION
Vad händer med regler för dispenstransporter och vägtransportledning och hur sker hanteringen av dispenser? Trafikverket redovisar vad som händer. Vi ger även en nordisk överblick av regelverk och möjlighet till förenklingar.

13.00 - 13.30 Dispensgivning inom tunga, långa, breda och höga transporter
Thomas Holmstrand, Trafikverket

13.30 - 14.00 Nordisk överblick av regelverk och möjligheter till förenklingar
Thomas Holmstrand, Trafikverket

14.00 - 14.30 Diskussion och frågor


Moderator:
Mårten Johansson, Sveriges Åkeriföretag

 

Kongresshuset Rydbergssalen

14.00-14.30

Krom eller lönsamhet – utesluter det ena det andra?

SAMTAL
Tidigare åkaren och truckracingpionjären Boije Ovebrink pratar snygga lastbilar och företagande. Betyder snygga lastbilar per automatik för mycket betalt?

 • Boije Ovebrink, racinglegend och tidigare åkare
 • Ulric Långberg, branschansvarig Sveriges Åkeriföretag

 

Scenen Hall D (D03:44)
15.00-16.00

Näringen och brottsligheten

SAMTAL

Transportarbetareförbundets Tommy Jonsson har under 18 månader granskat den svenska transportnäringen. Hör honom tillsammans med Göran Nilsson berätta om branschens baksida.

 • Tommy Jonsson, Transportarbetareförbundet
 • Göran Nilsson, Transportarbetareförbundet

 

Scenen Hall D (D03:44)
15.00-15.30

Friskt kopplat, hälften vunnet

FÖREDRAG
En presentation av lastbilkopplingarnas utveckling och säkerhet.

 • Stefan Andersson, VBG
Veteranlastbilshallens scen

Med reservation för eventuella ändringar.