Debatt & Diskussionsprogram

Elmia

Den 24 augusti invigs Elmia Lastbil 2016, detta år med ett större Debatt & Diskussionsprogram än någonsin.

I år blir det nytändning för debatt och diskussion på Elmia Lastbil med näringens viktigaste frågor i fokus.
Precis som under förra mässan har vi lagt större delen av programmet mitt i mässans centrum, och kompletterar med några mer fördjupande delar i Elmias kongresshallar. Det ska vara enkelt och tillgängligt för alla säger Annika Brandin, mässansvarig på Elmia Lastbil som arrangerar mässan tillsammans med Svensk Åkeritidning, Sveriges Åkeriföretag och tidningen Trailer.

Varje hel timme börjar nya debatter och diskussioner. Och som alltid är det gratis och utan föranmälan.

Varmt välkommen!

 

  

Sverige Scenprogrammet hålls på svenska.
Storbrittanien No English translation available during seminars

Alla delar i scenprogrammet är öppet för samtliga besökare. Ingen föranmälan krävs.

Onsdag 24 augusti

Torsdag 25 augusti

Fredag 26 augusti

Lördag 27 augusti

 

Onsdag 24 augusti

10.00-10.40

Invigning av Elmia Lastbil 2016

Hör om årets alla godbitar under Elmia Lastbil. Moderator Lars-Gunnar Tannerfors ställer frågorna. Arrangörerna svarar.

   

Scenen Hall D (D03:44)
11.00-11.30

Beställaren och ansvaret

DISKUSSION
Företagens fina CSR-policys klingar falskt på sina håll. Just nu är beställaransvaret under lupp. Hör vad åkarna, förarna och köparna har att säga.

 • Lars Lindgren, ordförande Transportarbetareförbundet
 • Göran Arkler, VD Transportindustriförbundet
 • Rickard Gegö, VD Sveriges Åkeriföretag
 • Erik Åsbrink, BTF
 • Mikael Kyller, Transportstyrelsen 


Moderator
: Lars-Gunnar Tannerfors

 

Scenen Hall D (D03:44)
13.00-13.30

Vinnare eller förlorare på kilometerskatten?

DEBATT
Enskilda vägar undantas. Enkel inrapportering och kameraövervakning längs vägarna. Bilden av framtidens kilometerskatt klarnar nu bit för bit. Men blir du vinnare eller förlorare?

 • Vilhelm Andersson, Vägslitageskattekommitténs ordförande
 • Rickard Ferm, VD Fermgruppen
 • Rolf Ågren, Gävle Fjärrfrakt
 • Trygve Bengtson, Trygve Bengtsons Åkeri
 • Mårten Johansson, teknikchef Sveriges Åkeriföretag


Moderatorer:
Frans Johansson, Svensk Åkeritidning och Anders Karlsson, Trailer

 

Scenen Hall D (D03:44)
13.00-13.30

Friskt kopplat, hälften vunnet

FÖREDRAG
En presentation av lastbilskopplingarnas utveckling och säkerhet.

 • Stefan Andersson, VBG

 

Veteranlastbilshallens scen
15.00-15.30

Pengar, pengar, pengar

DISKUSSION
Tre åkerier om vägen till ökad lönsamhet. Inspireras av nytänkarna och lär dig konsten att linda kunden runt fingret och ta betalt för mervärde. Företagarna bjuder på strategier till lönsamt företagande. Hör om flippar, floppar och kreativa tankar.

 • Martin Svedin, Svebol Logistics
 • Erik Alfredsson, vd Alfredsson Transport
 • Ronny Fyhr, vd Renall


Moderatorer:
Frans Johansson, Svensk Åkeritidning och Anders Karlsson, Trailer

 

Scenen Hall D (D03:44)
15.00-16.30

Förkortad väglivslängd, orsaker och förslag till åtgärder

FÖRDJUPNING
Johan Granlund och Johan Lang WSP har på uppdrag av Sveriges Åkeriföretag, Volvo Lastvagnar och Mercedes Benz Sverige AB tagit fram WSP-rapporten ”Kostnader för, och orsaker till, förkortad väglivslängd”. Rapportens resultat med förslag till åtgärder presenteras under seminariet. Hur stor andel av vägslitaget svarar tunga fordon för och hur mycket beror på andra faktorer? Kunskap om detta har betydelse för hur skatter och avgifter tas ut av samhället.

15.00 -16.00 Belagda vägars skick och behov av underhåll. Förkortad väglivslängd, orsaker och förslag till åtgärder.
Johan Granlund, WSP

16.00 -16.30 Diskussion och frågor

 
Moderator:
Mårten Johansson, Sveriges Åkeriföretag

 

Kongresshuset
Sal K10

 

Torsdag 25 augusti

11.00-11.30

YKB-panik

DEBATT
Den 10 september måste alla som vill fortsätta köra ha fått sitt YKB-bevis. Vilka lösningar finns för dig som inte är klar? Transportstyrelsen och utbildarna pratar paniklösningar men lyfter även nästa omgång av YKB. Vilka erfarenheter har vi med oss och hur kommer det nya regelverket att se ut?

 • Ted Montaigne, Transportstyrelsen
 • Leif Lanninge, utbildningsansvarig för YKB på TYA
 • Mats Andersson, utbildningschef Sveriges Åkeriföretag


Moderator:
Lars-Gunnar Tannerfors

 

Scenen Hall D (D03:44)
12.00-12.15

Kostar det alltid 200.000?

SAMTAL
Transportsstyrelsens företagskontroller kan bli en dyr affär för den som inte passar sig. Thomas Morell är din guide bland snårigheterna. En mer utförlig redogörelse sker klockan 13.00 i Rydbergsalen (Kongresshuset).

 • Thomas Morell, Sveriges Åkeriföretag

 

Scenen Hall D (D03:44)
13.00-14.30

Kostar det alltid 200.000? 

FÖRDJUPNING
Få vägledning i ert arbete med företagets egenkontroll gällande kör- och vilotider. Vilka sanktionsavgifter riskerar åkeriet i samband med företagskontroller om man inte har rutiner för egenkontroll? Sveriges Åkeri-företag och SÅ Juridik reder ut begreppen och hälsar er välkomna till en intressant eftermiddag.

 • Thomas Morell informerar om de rutiner som måste finnas i åkeriet gällande planering, uppföljning och utbildningar.
 • Anders Falk informerar om tekniska lösningar gällande kopiering, analys, mm.
 • Ulric Långberg redovisar branschens arbete för att nå en sund hantering av företagskontrollerna.

 
Moderator:
Anders Karlsson, Trailer

 

Kongresshuset Rydbergsalen
13.00-13.30

Lastbilens intåg i vårt samhälle fram t.o.m. 60-talet

FÖREDRAG
Lastbilens roll i vårt samhälle fram till och med 60-talet.

 • Kjell Nessrup

 

Veteranlastbilshallens scen
13.00-13.30

Miljonregn - lösningen på förarbristen?

DISKUSSION
20000 färre elever läser på yrkesprogrammen mot för tio år sedan. Trots hög arbetslöshet saknar näringen personal att rekrytera. Kommer regeringens miljonregn göra susen?

 • Lasse Holm, projektledare TYA
 • Magnus Carlsson, undervisningsråd på Skolverket
 • Ted Montaigne, Transportstyrelsen

 

Moderator: Anders Karlsson, Trailer

 

Scenen Hall D (D03:44)
14.00-14.30

Sanning och myter om längre och tyngre

DISKUSSION
Dra nytta av andras lärdomar kring längre och tyngre lastbilar. Lär om barnsjukdomar och vilka kombinationer som funkar bäst. Vad återstår för ett generellt införande av HCT? 

 • Johanna Funck, HCT-pionjär
 • Håkan Andersson, VD Braås Åkeri
 • Per Olsson, VD Parator
 • Pia Nilsson (S), Trafikutskottet
 • Lena Larsson, Volvo Lastvagnar


Moderator:
Lars-Gunnar Tannerfors

 

Scenen Hall D (D03:44)
15.00-16.30

HCT – Vägnät och tekniska regler för 74-tonsfordon

FÖRDJUPNING
Hur införs högkapacitetstransporter i Sverige? Vilket vägnät kommer att klara och godkännas för 74 ton och vilka tekniska regler får vi för HCT-fordonen? Hur kan du inom branschen planera inför framtida möjligheter när det gäller HCT-fordon?

15.00 - 15.20 Hur införs högkapacitets-transporter i Sverige?
Pia Nilsson (S) Trafikutskottet

15.20 - 15.40 Vägnätet för HCT-fordon, Lars Bergman, Trafikverket

15.40 - 16.00 Tekniska regler och villkor för HCT-fordon,
Omar Bagdadi, Transportstyrelsen

16.00 - 16.30 Diskussion och frågor


Moderator:
Mårten Johansson, Sveriges Åkeriföretag

 

Kongresshuset Rydbergsalen

 

Fredag 26 augusti

10.00-10.30

Förarlösa lastbilar – bara en utopi?

DISKUSSION
Förarlösa lastbilar, hopfällbara släp och elvägar. Tillverkarna siar om framtidens lastbil. Vilka visioner kommer bli verklighet. Och när?

 • Mattias Nilsson, försäljningschef Mercedes Lastbilar
 • Carl-Johan Almqvist, Volvo Lastvagnar
 • Per-Erik Österlund, Stockholms stad


Moderatorer:
Frans Johansson, Svensk Åkeritidning och Anders Karlsson, Trailer

 

Scenen Hall D (D03:44)
11.00-11.30

Vilse i biobränsledjungeln?

DEBATT
Biobränslet flödar. Men vad ska jag välja? Vi tittar närmare på några av de viktigaste framtidshoppen.

 • Peter Hildingsson, miljö- och trafiksäkerhetsansvarig TRB Sverige AB
 • Marcus Olsson, affärschef Lantmännen Agroetanol
 • Martin Svedin, tidigare ägare Svebol Logistics


Moderator:
Helena Kyster-Hansen

 

Scenen Hall D (D03:44)
13.00-13.30

Alkohol i tanken

FÖREDRAG
En presentation av vad som kan hända om alkoholen är på fel ställe.

 • Andreas Andersson, Polisen.

 

Veteranlastbilshallens scen
13.00-13.30

YKB-panik

DEBATT
Den 10 september måste alla som vill fortsätta köra ha fått sitt YKB-bevis. Vilka lösningar finns för dig som inte är klar? Transportstyrelsen och utbildarna pratar paniklösningar men lyfter även nästa omgång av YKB. Vilka erfarenheter har vi med oss och hur kommer nya regelverket att se ut?

 • Maria Sjölin, Utbildning och arbetsmarknad, Transportföretagen
 • Leif Lanninge, utbildningsansvarig för YKB på TYA
 • Mats Andersson, utbildningschef Sveriges Åkeriföretag

 

Moderator: Lars-Gunnar Tannerfors

 

Scenen Hall D (D03:44)
13.00-14.00

Flipp eller flopp för kvotplikten?

FÖRDJUPNING
Så gott som alla riksdagspartier är positiva i synen på en kvotplikt av biobränslen. Men vad kommer det att innebära i praktiken? Tillverkarna siar om vad som väntar.

 • Morten Bendz, Head of Retail Preem
 • Karin Varverud, Marknad & Hållbarhet Energifabriken
 • Helena Fornstedt, drivmedelsdirektör Circle K
 • Börje Kronström, Kvalitet & Hållbarhet St1
 • Erik Stenströmer Moglia, produktchef OK/Q8

 

Moderator: Helena Kyster-Hansen

Kongressen sal K10
13.00-14.30

Vad händer inom dispenstransporter och vägtransportledning?

FÖRDJUPNING
Vad händer med regler för dispenstransporter och vägtransportledning - och hur sker hanteringen av dispenser? Trafikverket redovisar vad som händer. Vi ger även en nordisk överblick av regelverk och möjlighet till förenklingar.

13.00 - 13.30 Dispensgivning inom tunga, långa, breda och höga transporter,
Thomas Holmstrand, Trafikverket

13.30 - 14.00 Nordisk överblick av regelverk och möjligheter till förenklingar,
Thomas Holmstrand, Trafikverket

14.00 - 14.30 Diskussion och frågor


Moderator:
Mårten Johansson, Sveriges Åkeriföretag

 

Kongresshuset
Rydbergssalen
14.00-14.30

Krom eller lönsamhet – utesluter det enda det andra?

SAMTAL
Tidigare åkaren och truckracingpionjären Boije Ovebrink pratar snygga lastbilar och företagande. Betyder snygga lastbilar per automatik för mycket betalt?

 • Boije Ovebrink, racinglegend och tidigare åkare
 • Ulric Långberg, branschansvarig Sveriges Åkeriföretag

 

Scenen Hall D (D03:44)
15.00-16.00

Näringen och brottsligheten

SAMTAL

Transportarbetareförbundets Tommy Jonsson har under 18 månader granskat den svenska transportnäringen. Hör honom tillsammans med Göran Nilsson berätta om branschens baksida.

 • Tommy Jonsson, Transportarbetareförbundet
 • Göran Nilsson, Transportarbetareförbundet

 

Scenen Hall D (D03:44)
15.00-15.30

Friskt kopplat, hälften vunnet

FÖREDRAG

En presentation av lastbilkopplingarnas utveckling och säkerhet.

 • Stefan Andersson, VBG

 

Veteranlastbilshallens scen

 

Lördag 27 augusti

10.00-10.30

YKB-panik

DEBATT
Den 10 september måste alla som vill fortsätta köra ha fått sitt YKB-bevis. Vilka lösningar finns för dig som inte är klar? Transportstyrelsen och utbildarna pratar paniklösningar men lyfter även nästa omgång av YKB. Vilka erfarenheter har vi med oss och hur kommer det nya regelverket att se ut?

 • Leif Lanninge, utbildningsansvarig för YKB på TYA
 • Mats Andersson, utbildningschef Sveriges Åkeriföretag


Moderator:
Lars-Gunnar Tannerfors

 

Scenen Hall D (D03:44)
11.00-11.30

Polisbristen – hur slår den mot svensk åkerinäring?

DEBATT
Allt färre poliser och bilinspektörer kontrollerar de tunga transporterna. Samtidigt som regelverken blir allt krångligare ökar dessutom antalet aktörer. Går det längre att säkra lag och ordning längs vägarna?

 • Sören Johansson, Polisen i Helsingborg
 • Helene Petersson (S), Justitieutskottet


Moderator:
Maria Losman

 

Scenen Hall D (D03:44)
12.00-12.30

YKB-panik

DEBATT
Den 10 september måste alla som vill fortsätta köra ha fått sitt YKB-bevis. Vilka lösningar finns för dig som inte är klar? Transportstyrelsen och utbildarna pratar paniklösningar men lyfter även nästa omgång av YKB. Vilka erfarenheter har vi med oss och hur kommer det nya regelverket att se ut?

 • Leif Lanninge, utbildningsansvarig för YKB på TYA
 • Mats Andersson, utbildningschef Sveriges Åkeriföretag


Moderator:
Lars-Gunnar Tannerfors

 

Nordic Trophy-scenen
13.00-13.30

"Åkarbarn"

FÖREDRAG
Om åkaryrket som gått i arv.

 • Mari Berglund

 

Veteranlastbilshallens scen
13.00-14.00

Politisk debatt om konkurrensläget

DEBATT
Polisen har fått ökade befogenheter att stoppa lastbilar och chaufförer som utför olagligt cabotage. Samtidigt minskar antalet trafikpoliser och tunga trafikkontroller vilket leder till ökat fusk med cabotage, kör- och vilotider, rattfylleri och annan illegal verksamhet inom lastbilstrafiken. Under den här politiska debatten diskuterar ledande trafikpolitiker och företrädare för fackförbund och branschorganisationer denna högaktuella problematik.

 • Peter Lundgren (SD), EU-parlamentariker
 • Sten Bergheden (M), riksdagsledamot, riksdagens trafikutskott
 • Anders Åkesson (C), riksdagsledamot, riksdagens trafikutskott
 • Tommy Jonsson, Transportarbetareförbundet
 • Ulric Långberg, Sveriges Åkeriföretag
 • Representant från (S)
 • Emma Wallrup, (V)


Moderator:
Anders Karlsson, Trailer

 

Nordic Trophy-scenen
14.00-14.30

Mjuka värden – vägen till en sundare näring?

SAMTAL
Nyheterna om social dumpning har duggat tätt de senaste åren. Många av oss vaknade nog till av Uppdrag Gransknings reportage ”Svenska vägar – utländska chaufförer”. Men kan upphandling av transporttjänster göra skillnad? Maria Losman från Ecoplan har under många år arbetat med uppdrag som handlar om hållbarhet i leverantörskedjor. Hör henne berätta om resultatet.

 • Maria Losman, Ecoplan, om rapporten kring ”CSR inom godstransporter”

 

Scenen Hall D (D03:44)

Med reservation för eventuella ändringar.