19 - 21 okt 2022

Hur vill du göra med din bokning?

  • Du kan välja att behålla din bokning till år 2022. Elmia behåller grundavgiften och du har kvar din bokning enligt det pris du bokat för ursprungligen till 2020.
  • Du kan välja att avboka din plats.
  • För vissa utställare kan mötesplatsen Elmia Matbruk vara ett alternativ för att träffa kunder och göra affärer redan under 2021. 

Tältbyggnation

Kund- och monterfakta

Användning av brandfarliga och explosiva varor (se Tekniska föreskrifter, under avsnittet Bygga en monter
Tillgång till brandsläckningsutrustning i montern
Intyg för tältduk, medhavd i tältet
Jonas Berglund
Jonas Berglund
Telefon: +46 36 15 21 20
Carolina Axelsson
Carolina Axelsson
Telefon: +46 36 15 22 70