Teknikvandringar

Varje mässa arrangerar vi spännande teknikvandringar. Antalet platser per temavandring är begränsat och anmälan sker därför enligt "först till kvarn". Vandringarna är kostnadsfria.

En kunnig guide lotsar gruppen rätt mellan företagen och man besöker 4-5 utvalda företag inom temat du valt. I början av vandringen delas det ut headset till alla i gruppen, så att alla ska kunna höra bra. Vandringen tar ca 1 timme.

Anmälan görs på plats i montern i Lobby Nord.

Årets teman

Hållbar mjölk- och nötköttsproduktion
Denna vandring handlar om produkter och tjänster som förbättrar djurens miljö och hälsa, förebygger sjukdom/olycksfall både hos djur och ägare samt förbättrar förutsättningarna för hållbar och ekonomiskt lönsam produktion.

Onsdag, torsdag och fredag
Kl 10.30 och 14.00

Guide: VÄXA

 

Vattenhushållning
Denna guidade tur kommer ge en överblick inom vattenområdet. Hur du kan hantera resursen vatten på ett hållbart sätt i din odling och djurproduktion.

Onsdag, torsdag och fredag
Kl 10.45 och 14.15

Guide: SLU

 

Klimatsmart lantbruk

Hur kan lantbruket bidra till att bromsa den pågående globala klimatförändringen och samtidigt anpassas till oundvikliga förändringar i klimatet? Denna tur ger nedslag inom områden som jordens bördighet, biologisk mångfald m.m.

Onsdag, torsdag och fredag
Kl 11.00 och 14.30

Guide: LRF

 

Framtidens elsystem - solceller, batterilager och laddning

En kombination av solceller och batterier gör det möjligt att bli självförsörjande på elenergi en stor del av året. Med hjälp av batterilager kan mer solenergi tas tillvara på gården.

Du får tips och råd om vad du behöver tänka på vid planering, installation och underhåll av solceller och batterilager.

Vi tar även upp säkerhetsrisker som finns och hur laddning kan ske säkert. Felaktig installation, placering eller brister i underhåll kan i värsta fall leda till bränder som är närmast omöjliga att släcka.

Onsdag och torsdag
Kl 11.15 och 14.45
Fredag 
Kl 11.15

Guide: Länsförsäkringar

Plats: Vandringarna startar i Lobby Nord, entré Nord, bredvid Informationen. 

Anmälan görs på plats i montern i Lobby Nord.

Antalet platser per temavandring är begränsat och anmälan sker därför enligt "först till kvarn".
Vandringarna är kostnadsfria men du måste anmäla dig.