Hybridmöten

Ett hybridmöte har en publik på plats och en digital publik på distans. Genom hybrida möten kan fler vara med i det viktiga nätverkandet och kunskapsutbytet. Har du en idé? Vi hjälper dig att skapa samma upplevelser och möjligheter för alla som deltar i ditt möte.

Sänd ert möte via Studio Elmia Mellan eller bygg en studio helt fritt i någon av våra stora mässhallar med Studio Elmia Max.