Icelandic Future Stars

Syftet med denna klass är att skapa möjligheter för de yngre hästarna att komma ut på tävlingsbanan i större sammanhang. Det finns ett glapp mellan  avelsbe-dömningar och tävlingar och att ge de yngre hästarna en start på karriären.
Klassen erbjuder uttagning och final på söndagen.
Prispengar: 3000 kr, 2000 kr, 1000 kr.


★ För hästar födda 2012 eller 2013
★ Inga delade finaler eller uttagningar
★ Hästar som startar denna klass får inte starta någon annan sportklass.
➔ programmet rids med två ekipage på banan samtidigt.
➔ Gångarterna rids i en följd. Ryttaren får rida samma gångart flera gånger.
➔ Ryttaren får byta varv under rittens gång.
➔ Ritten får ta max 5 min. Efter 3 1/2 min säger speakern till hur lång tid ekipaget har kvar, detta för att optimera ryttarens uppvisning.
➔ Valfritt tempo i skritt, trav och galopp. För att få en högre poäng i tölt måste
temposkillnader visas annars blir det poängavdrag.
➔ Poängen delas ut av två domare mellan 0-10. Poängen för tölt och allmänt intryck fördubblas. (Poängen adderas och divideras därefter med 7 för att få slutpoäng)

Kval till Icelandic Future Stars:
Visad på avelsbedömning med minst 7,75 i totalbedömning alternativt 120 i blup alternativt tävlad med poäng på minst 6.0 på tävling 2017 eller 2018 i valfri gren.