7 - 11 sep 2022

Smittsäkert mässdeltagande på Elmia Husvagn Husbil

Det finns goda förutsättningar att skapa smittsäkra mässor, men för att lyckas måste vi arbeta tillsammans. Elmia har det övergripande ansvaret och du som ställer ut ansvarar för att skapa en trygg och säker mötesmiljö i din monter under hela mässan. Vi har därför tagit fram en checklista med viktiga saker att tänka på.

Den svenska pandemibekämpningen vilar på tre grundpelare som innebär att vi ska:

  • Hålla avstånd
  • Ha god handhygien
  • Ha ett personligt skydd

Utgå alltid ifrån dessa tre när du ska bedöma och smittsäkra ditt deltagande. För att du inte ska missa något är det viktigt att du dokumenterar dina säkerhetsåtgärder. Till din hjälp har vi tagit fram en checklista, se nedan.
OBS! Du behöver inte skicka in vad du har gjort utan enbart att du har genomfört eller planerat inför de olika stegen.

Här kan du även se checklistan i pdf-version.

Myndigheternas rekommendationer och regler kan förändras med kort varsel. Gå därför regelbundet igenom och håll dig uppdaterad avseende eventuella förändringar i regelverket.

Formuläret uppdaterades senast: 2021-04-26.


CHECKLISTA, SID 1

 

Checklista för de steg du ska ha genomfört eller planerat inför ditt mässdeltagande:

 

PLANERING SAMT IN- OCH UTFLYTT

 

Läs igenom mässans regler
Läs igenom informationen om Säkra möten på Elmia i god tid och håll dig kontinuerligt informerad om uppdateringar.

 

Tidsplanera i detalj
En tydlig planering är A och O för att arbetet ska flyta på och minimera antalet onödiga kontakter. Ha ett detaljerat tidsschema för t.ex. in- och utflytt, byte av monterpersonal osv. Respektera givna tidsramar.

 

Informera alla berörda
Informera berörd personal och eventuella monterbyggare om regler, gällande hygienåtgärder och information om hur man skyddar sig mot infektion. Se till att alla berörda även går igenom informationen om Säkra möten på Elmia.

 

Digitalisera där det är möjligt
Digitalisera där det är möjligt att undvika fysisk kontakt, t.ex. broschyrer, digitala visitkort och betalningar.

 

Förbered besökarna
Berätta vilka försiktighetsåtgärder ni har vidtagit för att besökarna ska vara trygga när de besöker er monter. Länka även till Säkra möten på Elmia samt mässans webbplats med tips inför besöket.

CHECKLISTA, SID 2

 

ATT TÄNKA PÅ VID MONTERUTFORMNINGEN

 

Monterdesign som underlättar social distansering
Planera montern så att personal och besökare kan hålla rekommenderat avstånd till varandra (miniavstånd 1,5 meter). Använd avståndsmarkörer i montern som är tydliga och väl synliga. Beräkna maxantalet individer som kan vara i er monter samtidigt. En grov beräkningsmodell är 1 person per 4 kvadratmeter fri yta.

 

God ventilation
Eventuella mötesrum ska ha öppet tak (slutna mötesrum tillåts ej).

 

Ytor som är lätta att hålla rena

Alla utsatta ytor som t.ex. mottagningsdiskar, mötesbord och bord där mat och dryck intas ska vara lätta att torka av och hålla rena.


Inga aktiviteter eller skärmar som skapar köer i gångarna
Flytta in eventuella aktiviteter minst 1,5 meter in i montern för att undvika köbildningar i gångarna.


Tvåvåningsmontrar
Eventuella trappor till den övre våningen ska vara tillräckligt breda för att besökare och personal ska kunna mötas med tillräckligt avstånd emellan. Trappor kan även enkelriktas och ha separata upp- och nedgångar.

CHECKLISTA, SID 3

 

ARBETET I MONTERN UNDER MÄSSAN

 

Tydlig skyltning med antalet tillåtna personer i montern
Skylta tydligt hur många personer som kan vara i er monter samtidigt.

 

System för att ha kontroll på antalet personer i montern
Säkerställ kontinuerlig kontroll på antalet personer som befinner sig i montern samtidigt. Informera all monterpersonal hur ni ska begränsa antalet besökare när maxantalet är uppnått. Separata in- och utgångar rekommenderas om ni har en större monter.

 

Övervakade insläpp 
Skapa system så att det inte uppstår trängsel vid uppställda visningsexemplar av husvagnar, husbilar och övriga campingekipage. Tillåt endast en person i taget i varje husvagn/husbil/campingekipage alternativt sällskap bestående endast av familjemedlemmar.

 

Rekommenderat avstånd även för sittmöbler
Om ni har sittplatser i montern ska dessa ha ett rekommenderat avstånd på 1,5 meter mellan varandra. Om detta inte är möjligt kan det ersättas med avskärmningar av t.ex. plexiglas som når över huvudhöjd vid sittande möten.


Tillgång till handsprit i er monter
Handsprit ska finnas strategiskt utplacerat vid, t.ex. vid in- och utgångar till montern samt nära utsatta ytor. Handsprit ska finnas tillgänglig både för besökare och monterpersonal.


Extra rengöring av utsatta ytor
Montern ska rengöras regelbundet. Extra utsatta ytor som t.ex. mottagningsdiskar eller mötesbord ska torkas av extra ofta.

 

Minimera risken för smittspridning mellan besökare
Undvik skålar med godis, giveaways och dylikt där besökarna får plocka själva.

 

Minimera risken för smittspridning mellan personal och besökare
Undvik närkontakt som t.ex. att skaka hand med varandra och respektera gällande avståndsrekommendationer. Ersätt fysiska visitkort med digitala visitkort etc.

CHECKLISTA, SID 4

 

MAT OCH DRYCK I MONTERN

 

Mat- och dryckeshantering
Kontakta FC gruppen för information om aktuella regler kring mat- och dryckeshantering.

 

Regelbunden rengöring av serveringsytor
Rengör regelbundet bord där mat eller dryck serveras.

 

BEKRÄFTELSE