7 - 11 sep 2022

Rekommendationer för smittsäkert mässdeltagande

Det finns goda förutsättningar att skapa smittsäkra mässor, men för att lyckas måste vi arbeta tillsammans. Elmia har det övergripande ansvaret och du som ställer ut ansvarar för att skapa en trygg och säker mötesmiljö i din monter under hela mässan.
Den svenska pandemibekämpningen vilar på tre grundpelare som innebär att vi ska:
  • Hålla avstånd
  • Ha god handhygien
  • Ha ett personligt skydd

Utgå alltid ifrån dessa tre när du ska bedöma och smittsäkra ditt deltagande. För att du inte ska missa något är det viktigt att du dokumenterar dina säkerhetsåtgärder. 

Myndigheternas rekommendationer och regler kan förändras med kort varsel. Gå därför regelbundet igenom och håll dig uppdaterad avseende eventuella förändringar i regelverket.

 

Elmia-Säkra möten-tänk på.jpg