Utställarguide


Checklista - Deadlines

Ju tidigare du gör dina beställningar desto smidigare går ditt mässdeltagande.

Nedan hittar du de viktigaste hålltiderna inför ditt mässdeltagande. Observera att varje deadline är absolut sista datum men du kan gärna göra dina beställningar i god tid innan.

Deadline

Aktivitet / Kontakt

10 juni

Mässkatalogen (webb)
Företagspresentation, Medutställare/Agenturer/ Varumärken, Produktregister
Helena Hellman
Tel: +46 36 15 21 48

17 augusti

Inbjudningskort
Helena Hellman
Tel: +46 36 15 21 48

Skriv ut före mässans start 

Utställarkort, Byggnationskort och Parkeringsbiljett
Helena Hellman
Tel: +46 36 15 21 48

5 augusti
OBS! Efter 5:e augusti tillkommer en avgift om 50% på våra priser.

Monterservice - beställ artiklar till din monter

Sara Svensson

Tel: +46 36 15 21 34

28 augusti

Kvällsaktiviteter i montern
Helena Hellman
Tel: +46 36 15 21 48

Boka utifrån dina önskemål 

Stick ut under mässan - reklamexponering på Elmia

Mer om hur du sticker ut på mässan

10 augusti

Elmias utställarförsäkring

Anneli Dahlgren, Länsförsäkringar
Tel: +46 8 588 400 60

Lotten Jansson, Länsförsäkringar
Tel: +46 8 588 423 11
e-post

31 augusti

Elmia Transportservice
Tel: +46 36 15 22 85, +46 36 15 22 86
Fax: +46 36 16 66 80
e-post

31 augusti

Spedition/Transport Utrikes
Tel:+46 70 315 23 33
e-post

Öppettider - Entré

Mässans öppettider

Onsdag 9 september 10.00-18.00
Torsdag 10 september 10.00-18.00
Fredag 11 september 10.00-18.00
Lördag 12 september 10.00-18.00
Söndag 13 september 10.00-16.00

Mot uppvisande av personligt utställarkort kommer du in på mässan två timmar före mässans öppnande och får vara kvar en timme efter mässans stängning.

Kom ihåg att beställa utställarkort till personalen i montern. Logga in på "Mina sidor", här registrerar du de som ska bemanna montern!

 


In- och utflyttningstider

Inflyttning

Datum / Tid

Vid frågor kontakta Informationen

Söndag 6 september, kl 08.00-22.00

Servicebemanning 08.00-16.00

Måndag 7 september, kl 08.00-22.00

Servicebemanning 08.00-18.00

Tisdag 8 september, kl 08.00-22.00

Servicebemanning 08.00-20.00
 • OBS! Hall F har endast inflyttning tisdag den 8 september, kl 08.00-22.00. 
 • Samtliga montrar i alla hallar måste vara klara senast 8 september, kl 22.00.
 • Observera att Entré Nord inte får användas för in- och utlastning.

 

Utflyttning

Datum / Tid

Vid frågor kontakta Informationen

Söndag 13 september, kl 17.00-22.00 Servicebemanning 08.00-20.00
Måndag 14 september, kl 08.00-16.00 Servicebemanning 08.00-16.00

OBS! Kl 17.00 söndagen den 13 september öppnas grindarna för utflyttning. Det gäller både inom- och utomhusutställare. Entré Nord får inte användas för in- och utlastning.


Gods och transporter

Du kan skicka gods till Elmia. Här hittar du leveransadresser och övrig information kring gods och transport. FÖR ALLA UPPDRAG GÄLLER NSAB 2000.

Märkning av gods

Det är mycket viktigt att du märker godset noggrant enligt nedan:

Leveransadress:

Elmia Husvagn Husbil
Monternr, Företagsnamn
Kontaktperson samt telefonnummer
Mässvägen 12
SE-554 54  JÖNKÖPING, SVERIGE

Leverans av gods före mässan

 • Lossning sker automatiskt vid ankomst till mässområdet enligt gällande prislista.
 • Vid behov av lagring före eller efter mässan kontakta Elmia Transportservice.

Elmia Transportservice

Elmia Transportservice ansvarar inte för gods som är avställt i obemannade montrar. Vi rekommenderar att ni som utställare tecknar en heltäckande utställarförsäkring.

Elmia Transportservice – se Vem svarar på vad? för kontaktinfo

Servicebemanning under mässan

Truckhjälp

Tid utöver bemanningstiden bokas hos Elmia Transportservice, senast 2 veckor före mässan.

Lagring av tomemballage debiteras enligt gällande prislista

 • Lagring av tomemballage debiteras enlig gällande prislista.
 • Viktigt att emballaget märks med företagets namn och monternummer. Märklappar finns att tillgå hos Elmia Transportservice utanför Hall D och i Lobby Nord/Syd.
 • Efter mässans slut får ni tillbaka tomemballaget efter att mattorna är borttagna i gångarna.

Efter mässan - viktigt att tänka på

 • Utflyttning får ske först efter att mattorna tagits bort från gångarna.
 • Godset som ska transporteras måste vara tydligt märkt. Det ska även finnas en utskriven fraktsedel där det framgår vem som betalar frakten och vilken speditör som kör godset. 
 • Du bokar själv transporten hos en speditör.
 • Lämna godset i din monter.

Övriga tjänster

 • Placering av gods i monter enligt anvisningar
  Elmia placerar era maskiner eller redskap efter era önskemål. Skicka skiss med anvisningar till Elmia Transportservice.
 • Uthyrning av liftar
  Förbeställ din lift hos Elmia Transportservice. OBS! Elmia kräver godkänt förarbevis på allt arbete i och framförande av lift.
 • Bandning
  Vi bandar ert gods efter mässans slut.
 • Uthyrning av personal
 • Försäljning
  Diverse förpackningsmaterial finns till försäljning.

Kontakta Elmia Transportservice för mer information.


Din monter

Möjligheterna att utforma din monter är oändliga. Vilken design och utformning du väljer styrs av ditt mål med mässan.

Monterservice

Genom vår monterservice kan du beställa material till montern, både standardpaket för smidighetens skull eller en specialdesignad monter för just ditt företag.

Du kan redan nu titta i vår eventkatalog för att se vilka övriga tjänster och vilken utrustning vi har att erbjuda.


Monterväggar

Avskiljande monterväggar uppförs av Elmia om inte annat aviseras. Om du inte behöver väggar kan du kryssa i en ruta i vår prislista. Eventuell återställningskostnad för skador såsom borr- och skruvhål, klammerborttagning, tejprester och återställning av egenhändigt målad vägg debiteras enligt gällande prislista.


Stödväggar

Vänligen uppmärksamma att avskiljande väggar längre än 4 meter kräver en stödvägg av säkerhetsskäl. Om din monter är längre än 4 meter, byggs en vinkelrät (1 meter) stödvägg ut i montern. Denna får ej tas bort! Fråga gärna Monterservice om råd för byggnationer med hjälp av våra väggar, t.ex. pentry-/förrådsbyggnation eller konferensutrymme.


Utställarkort - Byggnationskort - Parkeringsbiljett

Bär ditt utställar-/byggnationskort väl synligt, då det ger dig tillträde till mässans område.

Utställarkort

Utställarkort används av monterpersonalen som arbetar i montern under mässan. Maxantalet baseras på utställarens totala sammanlagda monteryta, enligt följande:

1-12 kvm max 3 utställarkort
13-25 kvm max 4 utställarkort
26-50 kvm max 5 utställarkort
51-100 kvm max 8 utställarkort
101-300 kvm max 15 utställarkort
301-500 kvm max 25 utställarkort
501-9999 kvm max 50 utställarkort

OBS! Förlorat kort ersätts ej

Om ytterligare utställarkort behövs kan dessa beställas på plats till en kostnad om SEK 500:-/st (exkl. moms).

Korten gäller för en person per dag och gäller samtliga dagar två timmar före mässans öppnande till en timma efter mässans stängning.

OBS! Endast den som är monteransvarig i respektive monter kan registrera utställarkort.

Huvudutställare beställer sina egna kort. Medutställare Aktiv får ett separat lösenord och webblogin till "Mina sidor" och kan göra egna beställningar. Utställarkort används av monterpersonal som arbetar i montern under mässan. Korten är personliga och är även giltiga under in- och utflytt.

Registrera din monterpersonal så här:

 1. Logga in på "Mina sidor" med användarnamn och lösenord via nyckelikonen uppe till höger.
 2. Under rubriken ”Registrera och skriv ut utställarkort och byggnationskort” registrerar du din monterpersonal och skriver ut korten.

Byggnationskort

Av säkerhetsskäl ska alla som arbetar med monterbyggnation ha ett byggnationskort. Byggnationskortet är enbart giltigt under in- och utflyttningstiden.

Gör din beställning av byggnationskort så här:

 1. Logga in på "Mina sidor" med användarnamn och lösenord via nyckelikonen uppe till höger.
 2. Under rubriken ”Registrera och skriv ut utställarkort och byggnationskort” registrerar du dina monterbyggare och skriver ut korten.

Parkeringsbiljett

På Elmias parkeringsytor finns parkeringsautomater. Utställare har möjlighet att beställa ett parkeringskort för 336 SEK (exkl. moms) per styck. Kortet är giltigt under hela utställningstiden (även under in- och utflyttning).

Gör din beställning av parkeringsbiljett så här:

 1. Logga in på "Mina sidor" med användarnamn och lösenord via nyckelikonen uppe till höger.
 2. Gå in under rubriken ”Mina beställningar” och där klickar du på Parkeringsbiljett och gör din beställning. Du skriver själv ut dina parkeringsbiljetter.

Fakturering

Grundavgift

Faktureras i samband med att orderbekräftelse sänds ut. 
Betalningsvillkor är 30 dagar netto.

Monterhyra och utställarförsäkring

Faktureras 90 dagar före mässan. Betalning sker senast 60 dagar före mässans öppnande.

Övrig fakturering

100% av värdet för monterinredning enligt Beställning förfaller till betalning 14 dagar före Mässans första dag. Tilläggsbeställningar och delar av Beställningen som ej kan specificeras eller faktureras på förhand faktureras efter Mässans sista dag med betalningsvillkor 20 dagar netto. 
För samlingsmontrar gäller att samtliga kostnader debiteras huvudutställaren.


Hjälp under mässan

Har du några frågor under mässan så vänd dig till personalen i Informationen.

De kan besvara dina frågor direkt eller hänvisa dig vidare till rätt person. Du kan även få hjälp med enklare kopiering.

Information Nord
Tel +46 36 15 21 53
e-post infonord@elmia.se            

Information Syd 
Tel +46 36 15 21 17
e-post infosyd@elmia.se


Utställarförsäkring

Som mässarrangör vet vi att försäkringsskydd är viktigt. Med Elmias utställarförsäkring får du ett tryggt mässdeltagande och kan fokusera på dina säljaktiviteter.

Tillsammans med din orderbekräftelse har du även fått information om Elmias Utställarförsäkring.

Nedan finns mer information om försäkringen och kompletta försäkringsvillkor. Du kan ladda ner dem som PDF-filer.

Försäkringen gäller under förutsättning att betalning skett på förfallodatum.

Elmia utställarförsäkring villkor

Kompletta försäkringsvillkor

Tryggt mässdeltagande

Information om försäkringen finner du här


Mässkatalog och mässguide

I mässkatalogen presenteras ditt företag, dina produkter och dina tjänster.  Mässkatalogen publiceras automatiskt på våra webbsidor. Dessutom kommer uppgifterna att synas i vår app Elmia Guide och i vår mässguide som delas ut på mässan. 

I grundavgiften ingår:

 • Företagspresentation med katalogtext
 • Produktregister
 • Passiva Medutställare
 • Agenturer
 • Varumärken

Så här registrerar du dina kataloguppgifter:

Som tidigare utställare kan du använda dina historiska uppgifter på respektive beställning. OBS! Måste godkännas och skickas in.

 1. Logga in på "Mina sidor" med användarnamn och lösenord via nyckelikonen uppe till höger
  (Dessa har du fått i samband med orderbekräftelsen)
 2. Du är nu inloggad på ”Mina sidor”. Gör dina beställningar, genom att välja ”Mina beställningar”
 3. Under ”Företagspresentation” kontrollerar du att dina företagsuppgifter är korrekta. OBS! Ändringar här slår enbart igenom i mässkatalogen. Fyll även i katalogtext (se förklaring nedan).
 4. Under ”Medutställare/Agentur/Varumärken”. Välj de alternativ som passar dig.
 5. Produktregister (Produktregister gäller endast Huvudutställare och Aktiv Medutställare.)

Aktiv Medutställare, SEK 5 000 - grundavgift

- Delar monter med huvudutställare

Kryssa i rutan och anmäl eventuella medutställare (företag som delar monter med huvudutställaren). Som aktiv medutställare visas ditt företag på samma sätt som huvudutställarens. Du har möjlighet att fylla i ett produktregister, medutställare, agentur och varumärken.

”Beställningar för utställare” - förklaring

Katalogtext

Kan innehålla en kortfattad beskrivning av företaget och de produkter och/eller tjänster som visas i montern. Den får innehålla max 600 tecken. Ytterligare text debiteras med SEK 100 exklusive moms per 72 tecken.
För att även nå våra internationella besökare är det viktigt att du också sänder oss uppgifterna på engelska. Det tillkommer ingen extra avgift för denna text, dock max 600 tecken.

Passiv Medutställare
Kryssa i rutan och fyll i uppgifter. Företaget presenteras kostnadsfritt med endast ett fåtal uppgifter. All praktisk information om mässmontern går enbart till huvudutställaren.

Agentur
Kryssa i rutan för agentur och fyll i agenturnamnet och land. Agenturer står kostnadsfritt med i katalogen.

Varumärken
Kryssa i rutan för varumärke och fyll i varumärket. Varumärket står kostnadsfritt med i katalogen.

Produktregister
Kryssa för de produktområden ditt företag representerar i produktregistret. Om du saknar någon produktrubrik kan du ge egna förslag.
Produktregistret gäller för Huvudutställare och Medutställare Aktiv.


Elmia hjälper dig nå media

Fram till mässans startdatum gör Elmia en massiv bearbetning mot olika besökarkategorier i form av pressreleaser, annonser, satsningar och kampanjer. Men kom ihåg: Elmia bjuder in till mässan - Du bjuder in till din monter!

Du kan redan innan mässan dela med dig av dina nyheter genom att publicera pressmeddelande på vår webbsida. Du skriver in ditt pressmeddelande på "Mina sidor" och därefer publiceras nyheten på vår webb under fliken "För press".

Tryckt pressmaterial

Du kan skicka in din pressinformation i förväg eller ta med material och lämna i presscentret på Elmia. Din pressmapp kan t.ex. innehålla: en enkel beskrivning av det du planerar att visa på mässan, en pressrelease och eventuella bilder.

Sänd ditt pressmaterial till:

Elmia AB
Elmia Husvagn Husbil
Presstjänst
Box 6066
SE-550 06 JÖNKÖPING
SVERIGE

På Elmia finns en presstjänst. Under mässan finns också ett bemannat pressrum som är den naturliga mötes- och arbetsplatsen för de journalister som besöker mässan.

För råd och tips, var vänlig kontakta kommunikationsansvarig 
Cecilia Borglin +46 36 15 20 23


Vem svarar på vad?

Personal / Ansvarsområde Tel / Fax
Elmias växel Tel: +46 36 15 20 00
Fax: +46 36 15 22 29
Projektledare
Klas Brandt
Tel: +46 36 15 21 09
Projektkoordinator
Eva Siwe
Tel: +46 36 15 21 31
Säljare
Magnus Nying
Tel: +46 36 15 22 59
Kommunikation
Cecilia Borglin
Tel: +46 36 15 20 23

Utställar-, byggnationskort och parkeringsbiljett

Helena Hellman

Tel: +46 36 15  21 48

Monterservice

Sara Svensson

Tel: +46 36 15 21 34
Internet, Data, IT
IT-support
Tel: +46 36 15 22 27
Blommor
Eva Pettersson
Evas Floristtjänst
Tel: + 46 707 35 17 35

Elmia Mässrestauranger

Adam Svensson

 Tel vxl: +46 36 30 54 10
Elmia Transportservice
Mikael Bergdahl
Thomas Friman

Tel: +46 36 15 22 85
Tel: +46 36 15 22 86
Spedition / Transport Utrikes
e-post
Tel: + 46 70 315 23 33
Elmia Utställarförsäkring

Anneli Dahlgren, Länsförsäkringar

Lotten Jansson, Länsförsäkringar
e-post

Tel:+46 8 588 400 60
Tel: +46 8 588 423 11
Direkttelefoner under mässan
Infodisk Lobby Nord
Infodisk Lobby Syd
Presscenter
Tel: +46 36 15 21 53
Tel: +46 36 15 21 17
Tel: +46 36 15 21 51

Alkoholbestämmelser

Elmias restauratör FC Gruppen har utskänkningstillstånd för anläggningens restauranger, hallar och konferensavdelning. Det innebär att du som utställare måste vända dig till FC Gruppen om du vill servera alkohol i din monter.

FC Gruppen levererar direkt till er monter enligt gällande prislista. Servering av alkoholhaltliga drycker måste enligt alkohollagen hanteras av serveringspersonal.

FC Gruppen ombesörjer uthyrning av serveringspersonal. Det är inte tillåtet att ta med egen alkohol eller serveringspersonal.

Alkohol får serveras tidigast från och med kl 11.00.

Vid frågor kontakta  Adam Svensson, FC Gruppen, tel: +46 36 30 54 10


Kvällsaktivitet i montern

Passa på att träffa era kunder under avslappnade former efter mässans stängning.

Ansökan om tillstånd behövs för aktiviteter som sker i er monter eller i någon av Elmias restauranger efter mässans stängning och fram till kl 22.00. 

Fyll i din ansökan under Mina Sidor senast två veckor före mässan. 

För mer information och bokning av tillstånd för kvällsaktivitet kontakta Helena Hellman, Elmia Husvagn Husbils utställarsupport, telefon +46 36 15 21 48 .

 

Beställning av mat och dryck under kvällen

Mat och dryck kan bokas via FC Gruppen.

 

För hjälp med möbler, teknik eller andra praktiska detaljer, kontakta Utställarsupport (se sidan "vem svarar på vad").