Utställarkort - Byggnationskort - Parkeringsbiljett

Bär ditt utställar-/byggnationskort väl synligt, då det ger dig tillträde till mässans område.

Utställarkort

Utställarkort används av monterpersonalen som arbetar i montern under mässan. Maxantalet baseras på utställarens totala sammanlagda monteryta, enligt följande:

1-12 kvm max 3 utställarkort
13-25 kvm max 4 utställarkort
26-50 kvm max 5 utställarkort
51-100 kvm max 8 utställarkort
101-300 kvm max 15 utställarkort
301-500 kvm max 25 utställarkort
501-9999 kvm max 50 utställarkort

OBS! Förlorat kort ersätts ej

Om ytterligare utställarkort behövs kan dessa beställas på plats till en kostnad om SEK 500:-/st (exkl. moms).

Korten gäller för en person per dag och gäller samtliga dagar två timmar före mässans öppnande till en timma efter mässans stängning.

OBS! Endast den som är monteransvarig i respektive monter kan registrera utställarkort.

Huvudutställare beställer sina egna kort. Medutställare Aktiv får ett separat lösenord och webblogin till "Mina sidor" och kan göra egna beställningar. Utställarkort används av monterpersonal som arbetar i montern under mässan. Korten är personliga och är även giltiga under in- och utflytt.

Registrera din monterpersonal så här:

  1. Logga in på "Mina sidor" med användarnamn och lösenord via nyckelikonen uppe till höger.
  2. Under rubriken ”Registrera och skriv ut utställarkort och byggnationskort” registrerar du din monterpersonal och skriver ut korten.

Byggnationskort

Av säkerhetsskäl ska alla som arbetar med monterbyggnation ha ett byggnationskort. Byggnationskortet är enbart giltigt under in- och utflyttningstiden.

Gör din beställning av byggnationskort så här:

  1. Logga in på "Mina sidor" med användarnamn och lösenord via nyckelikonen uppe till höger.
  2. Under rubriken ”Registrera och skriv ut utställarkort och byggnationskort” registrerar du dina monterbyggare och skriver ut korten.

Parkeringsbiljett

På Elmias parkeringsytor finns parkeringsautomater. Utställare har möjlighet att beställa ett parkeringskort för 336 SEK (exkl. moms) per styck. Kortet är giltigt under hela utställningstiden (även under in- och utflyttning).

Gör din beställning av parkeringsbiljett så här:

  1. Logga in på "Mina sidor" med användarnamn och lösenord via nyckelikonen uppe till höger.
  2. Gå in under rubriken ”Mina beställningar” och där klickar du på Parkeringsbiljett och gör din beställning. Du skriver själv ut dina parkeringsbiljetter.