Hjälp under mässan

Har du några frågor under mässan så vänd dig till personalen i Informationen.

De kan besvara dina frågor direkt eller hänvisa dig vidare till rätt person. Du kan även få hjälp med enklare kopiering.

Information Nord
Tel +46 36 15 21 53
e-post infonord@elmia.se            

Information Syd 
Tel +46 36 15 21 17
e-post infosyd@elmia.se