Mässgatan – passagen där det strömmar besökare

Mässgatan

Nummer 10 på översiktskartan.

I passagen, även kallad Mässgatan, mellan Hall A och Hall B finns tydliga annonsplatser på pelarna på båda sidor om gången. Här syns du upprepade gånger när besökaren går längs med passagen. De två sidorna i passagen säljs separat. Du kan välja att annonsera på ena sidan eller i hela Mässgatan.

 

Vepor Mässgatan

  Antal annonsytor Mått
Höger sida    
Ensidig vepa 8 st 700 x 3 000 mm
     
Vänster sida    
Ensidig vepa 8 st 700 x 3 000 mm

 

Teknisk information

Storlek: 700 x 3 000 mm
Format: Tryck-pdf, utan passmärken, ram och utfall. Typsnittet i banor. Så lite komprimering som möjligt och med förenklad genomskinlighet. Ange färger i CMYK eller PMS. Original ska vara i skala 1:1
Materialdag: Senast två veckor innan mässan öppnar skickar du materialet till salessupport@elmia.se. Märk materialet med mässa, företagsnamn och namn på platsen du köpt. Kontakta din säljare på Elmia om du har frågor.

Priset avser tryckfärdigt material. För ofärdigt material tillkommer en extra kostnad.Har du inte själv möjlighet att ta fram tryckfärdigt material kan Elmia hjälpa dig.

Pris: 19 995 kr 

Exkl. reklamskatt och moms.

Översiktskarta

Frågor om pris eller funderingar för att få rätt mix vid ditt mässdeltagande?

Kontakta Kristina Hjorth
+46 36 15 22 05
kristina.hjorth@elmia.se