Anmälningsformulär


Fakturamottagare (om annan än företaget)/Invoice address (if other than exhibiting company)
PRISER MONTERYTA: HUSVAGNAR,HUSBILAR,CAMPING, TILLBEHÖR (priser exkl moms)
Gundavgift 4 600 SEK Inkl kataloginförande, utställarkort, presentation på vår webbplats
Utställarförsäkring 1 050 SEK
1-100 kvm - 1.155 SEK/m2, 101-300 kvm - 780 SEK/m2, 301- kvm 665 SEK/kvm
PRISER MONTERYTA: MARKNADSHALLEN (priser exkl moms)
Grundavgift 3 200 SEK Inkl kataloginförande, utställarkort, presentation på vår webbplats
Utställarförsäkring 1 050 SEK
1-100 kvm - 1.155 SEK/kvm, 101- kvm 780 SEK/kvm
PRISER MONTERYTA: UTOMHUS (alla priser exkl moms)
Grundavgift 4 600 SEK- Inkl kataloginförande, utställarkort, presentation på webbplats
Utställarförsäkring - SEK 1 050:-
1-100 kvm - 890 SEK/kvm, 101- kvm 600 SEK/kvm

Betalningsvillkor: Grundavgiften faktureras separat vid order och avdrages ej från monterhyran. Hela monterhyran skall vara inbetald senast 60 dagar före mässans öppnande. Därefter betalningsvillkor enligt orderbekräftelse/faktura.
Utställarförsäkring: SEK 1 050:-. Försäkringen täcker skador enligt försäkringsvillkor som bifogas tillsammans med orderbekräftelsen. Försäkringen debiteras med monterhyran.

Terms of payment: The basic charge will be invoiced separately and will not be deducted from the stand rental. The stand rental is to be paid 60 days prior to the fair. Therafter terms of payment according to confirmation of order/invoice.
Exhibition insurance: SEK 1 050:-. Exhibition insurance covers damage as set our in the insurance terms and conditions sent to you together with confirmation of order. Exhibition insurance will be debited with the stand rent.

Vi har tagit del av och förbinder oss att följa Allmänna Bestämmelser som gäller mellan Elmia och undertecknad.
We have been informed and undertake to comply with General Conditions which shall apply between Elmia AB