Får jag använda generatorer och elverk på campingen?

Ja, du får använda elverk och generatorer under vissa tider, mellan kl 09.00-13.00 och 18.00–20.00.

Följ oss på 

Facebook