Är hundar välkomna in på mässan?

Endast arbetande ledarhundar är tillåtet inne i mässhallarna. Men på mässcampingen får du självklart ta med dig din hund och vistas på campingområdet. Hunden ska dock vara vara kopplad inom mässcampingens område.

Följ oss på 

Facebook