Är hundar välkomna in på mässan?

Du som bor på mässcampingen får självklart ta med dig din hund och vistas på campingområdet. Dock är endast arbetande ledarhundar välkomna i mässhallarna. Hundar måste vara kopplade inom mässcampingen.

Följ oss på 

Facebook

Annonser: